Wmo-maatwerkvoorzieningen

Meedoen is het hoofddoel van de Wmo. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit kan een gevolg zijn van beperkingen, of omdat iemand de regie over zijn of haar leven kwijt is. Hoewel iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft ondersteunt de Wmo mensen die dat nodig hebben.

De Wmo 2015 kent verschillende maatwerkvoorzieningen:

  • rolstoelvoorzieningen
  • vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel of PlusOV-vervoerspas)
  • woonvoorzieningen (zoals een opklapbare douchezit)
  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding (dagbesteding)
  • huishoudelijke ondersteuning
  • kortdurend verblijf (respijtopvang)
  • Maatwerkvoorziening in natura of PGB

In natura of PGB?

U kunt een maatwerkvoorziening in natura krijgen. In dat geval regelt de gemeente dit voor u. Of u vraagt een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u met een toegekend budget zelf keuzes maken. Het PGB-beleid van de gemeente Voorst staat in de Uitgangspuntennotitie Persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage en de Wmo

De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening. Dit geldt niet voor rolstoelvoorzieningen en een PlusOV-vervoerspas. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze. Het CAK stuurt u hierover beschikkingen en facturen.

Als u gebruik maakt van meerdere Wmo-maatwerkvoorzieningen, dan betaalt u voor deze voorzieningen samen niet meer dan de maximale eigen bijdrage. Ook betaalt u niet meer aan eigen bijdrage dan de totale kostprijs van een voorziening. Verder geldt dat u een eigen bijdrage betaalt zolang de voorziening aan u is verstrekt. Kijk voor meer informatie over eigen bijdragen in de Wmo op de website van het CAK.

Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening bedraagt maximaal € 20,60 per maand.

Belangrijk om te weten

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal een van u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. 
  • Inwoners met een laag inkomen kunnen via het minimabeleid onder voorwaarden vrijstelling krijgen van een eigen bijdrage.  

Leveranciers

Inwoners van de gemeente Voorst kunnen voor Wmo-hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen, terecht bij twee leveranciers:

Inwoners met meerdere hulpmiddelen kunnen alles met één leverancier regelen. Dit houdt het overzichtelijk. 

Kwaliteit voorop

We letten bij het uitkiezen van deze leveranciers vooral op kwaliteit. Om de kwaliteit hoog te houden, onderzoeken we periodiek de tevredenheid van de gebruikers. Deze informatie gebruiken wij dan in onze gesprekken met de leveranciers. Zo houden we de dienstverlening op hoog niveau. 

 

Heeft u vragen?

Bij de Frontoffice maatschappelijke ondersteuning in het gemeentehuis kunt u terecht voor maatwerkvoorzieningen en vragen over de eigen bijdrage Wmo. U kunt de Frontoffice op werkdagen bellen tussen 8.30 - 12.30 uur op 0571-27 99 11 (keuze 1). U kunt ook een e-mail sturen naar maatschappelijkeondersteuning@voorst.nl. Uiteraard bent u ook van harte welkom in gemeentehuis. Via onderstaande button maakt u eenvoudig een afspraak.