Minimaregelingen

Er zijn verschillende financiële tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen. 

Bijstand voor huishoudelijke gebruiksartikelen

Is uw bankstel, wasmachine, koelkast, stofzuiger of kookplaat kapot en is reparatie niet meer mogelijk of lonend? Als uw netto (gezins)inkomen tenminste 12 maanden aaneengesloten niet hoger is geweest dan 125% van de bijstandsnorm en u een gering vermogen hebt, dan kunt u aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor aanschaf van een nieuwe.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u indienen bij het frontoffice maatschappelijke ondersteuning, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello. U kunt ook gebruik maken van het aanvraagformulier minimavoorziening onder downloads. Het aanvraagformulier kunt u (samen met de benodigde bewijsstukken) opsturen naar frontoffice maatschappelijke ondersteuning.

Bijstand voor participatiekosten

Bent u lid van een sportvereniging, de toneelvereniging, de schaakclub, wilt u gaan fitnessen of deelnemen aan aquajogging? Of u leest een krant of tijdschrift? Met andere woorden: u neemt deel aan de samenleving? Als uw netto (gezins)inkomen tenminste 12 maanden aaneengesloten niet hoger is geweest dan 125% van de bijstandsnorm en u een gering vermogen hebt, dan kunt u een bijdrage van maximaal € 200,00 per persoon per jaar krijgen als tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sportieve, sociale of culturele activiteiten. Ook een abonnement op een krant of een tijdschrift valt onder deze regeling.

Kinderen van 4 tot 18 jaar

Deze regeling geldt voor volwassenen. Als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar wordt de bijdrage verstrekt door de Stichting Leergeld. Als inwoner van de gemeente Voorst kunt u voor aanvragen of informatie een email sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl of bellen naar: 085 - 04 71 774.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u indienen bij het frontoffice maatschappelijke ondersteuning, H.W. Iordensweg 17, 7391, KA Twello. U kunt ook gebruik maken van het aanvraagformulier minimavoorziening onder downloads. Het aanvraagformulier kunt u (samen met de benodigde bewijsstukken) opsturen naar Maatschappelijk Netwerk Voorst.

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

In steeds meer gezinnen is het niet (meer) haalbaar om de kinderen mee te laten doen met bijvoorbeeld sportclubs of muziekles. Of tijdens de zomer een zwembad-abonnement aan te schaffen. Zelfs de kosten die de school met zich mee brengt (zoals een laptop, schoolmateriaal of schoolkampen en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen, of pas achteraf, een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.

Herkent u zichzelf hierin? Dan kan de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst u waarschijnlijk helpen! Als inwoner van de gemeente Voorst kunt u voor aanvragen of informatie een email sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl of bellen naar: 085-04 71 774

Collectieve zorgverzekering

Inwoners van de gemeente Voorst met een netto inkomen tot 125% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de Gemeentepolis. Deze zorgverzekering heeft de gemeente afgesloten met Salland Zorgverzekeringen. Lees er hier meer over.