Hebt u geen werk en ontvangt u geen vervangend inkomen (zoals een uitkering volgens de Ziektewet of de Werkloosheidswet)? Dan ondersteunen wij u bij het zoeken naar werk. U kunt een uitkering voor de kosten van levensonderhoud aanvragen. Bent u ouder dan 18 jaar dan is dat een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. De uitkering vervalt als u weer werk hebt gevonden.

Let op: ontvangt u een uitkering en wijzigt er iets in uw woon of leefsituatie of heeft u extra inkomsten? Dan moet u dit doorgeven. Lees er hier meer over.

Uitkering zelfstandige

Werkt u als zelfstandige maar is uw inkomen onvoldoende om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensregeling oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u van een minimum inkomen dan kunt u gebruik maken van de Individuele inkomenstoeslag. Dit is een financiele regeling voor mensen die al lange tijd een minimum inkomen hebben.

Individuele studietoeslag

Bent u student en ontvangt u studiefinanciering (WSF en WTOS)? En bent u vanwege (medische) beperkingen niet in staat om naast uw studie bij te verdienen? Dan hebt u misschien recht op de Individuele studietoeslag.

Voorzieningen bij een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen? Dan heeft de gemeente Voorst verschillende voorzieningen om u te ondersteunen:

Informatie over deze voorzieningen vindt u onder Minimaregelingen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over het aanvragen van een uitkering? Of wilt u (gratis) hulp hierbij? Dan kunt u bij MEE terecht. Zij verzorgen binnen onze gemeente gratis en zonder doorverwijzing onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar een gesprek met de gemeente of het Maatschappelijk Netwerk Voorst. Hij of zij kijkt samen met u welke mogelijkheden er voor u zijn in de wet- en regelgeving en zoekt met u naar passende zorg of zorgorganisatie. De medewerkers helpen u ook bij het doen van een aanvraag. 

Mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid kunnen gebruik maken van de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. U kunt Vriendendiensten bereiken via 0570 - 60 00 56 of clo@vriendendienstendeventer.nl.