Uitkeringen

Uw bijstandsuitkering, of IOAW-/IOAZ-uitkering, wordt maandelijks aan u betaald. Heeft u ook andere inkomsten? Dan moet u die op het inkomstenformulier invullen en opgeven. De inkomsten worden dan in mindering gebracht op de uitkering.

Welke inkomsten zijn er?

  • inkomsten uit arbeid: loon, vakantietoeslag, gratificaties, eindejaarsuitkeringen, uitbetaalde vakantiedagen
  • inkomsten uit arbeid als zelfstandige/zzp'er
  • uitkeringen, bijvoorbeeld van het UWV of de SVB
  • inkomsten uit verhuur, onderhuur of het hebben van kostgangers
  • alimentatie
  • pensioen of afkoop van pensioen
  • bepaalde teruggaven van de belastingdienst (voorlopige teruggave/heffingskortingen)
  • bovenmatige giften
  • rente uit vermogen

Dit overzicht is niet compleet en sommige inkomsten worden niet gekort op een IOAW- of IOAZ-uitkering. Neem bij twijfel contact op met uw klantmanager. Op een bijstandsuitkering worden netto inkomsten gekort; op een IOAW-/IOAZ-uitkering worden bruto inkomsten in mindering gebracht.

Inleveren inkomsten- en mutatieformulieren

Of u neemt contact op met uw klantmanager.

Verrekening inkomsten

Wij verrekenen uw inkomsten zo veel mogelijk in de zelfde maand als waarin wij uw uitkering betalen. Daarom ontvangen wij uw inkomensspecificatie/loonstrook het liefst nog de zelfde maand. Krijgt u uw inkomsten per vier weken uitbetaald in plaats van per maand? Vanaf 1 januari 2020 gaan we de 4-wekelijkse inkomsten omrekenen naar een maandbedrag. Dat bedrag korten we dan op de uitkering. Een keer per kwartaal berekenen we uw uitkering opnieuw. U ontvangt dan in de meeste gevallen een nabetaling. U ontvangt dan elke maand iets minder geld dan u gewend bent, maar dit wordt per kwartaal aangepast met de herberekening en eventuele nabetaling. 

Heeft u vragen?

U kunt bij vragen contact opnemen met de uitkeringsadministratie via telefoonnummer (0571) 297281 of e-mail werkeninkomen@voorst.nl