Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Meld uw verblijf bij uw gemeente, minimaal 14 dagen vóór u vertrekt.

Beschrijving

Wanneer u een bijstandsuitkering (of Ioaw-uitkering) heeft en naar het buitenland wilt (bijvoorbeeld op vakantie), moet u dit minimaal 14 dagen voor vertrek melden. U mag per jaar maximaal vier weken in het buitenland verblijven. Uw bijstandsuitkering wordt dan doorbetaald. Als u terug bent uit het buitenland, meldt u dit zo snel mogelijk bij de balie in het gemeentehuis. 

Wilt u langer dan vier weken in het buitenland verblijven? Dan moet u toestemming vragen van de gemeente. Als u langer weg blijft, dan stopt de gemeente uw uitkering. De gemeente betaalt uw uitkering pas weer, nadat u zich persoonlijk terugmeldt.

U moet een melding doen:

 • als u op vakantie gaat naar het buitenland;
 • als u om andere reden naar het buitenland gaat;
 • als u tijdelijk verblijft op een ander adres in het buitenland 

Geef uw verblijf in het buitenland door via dit formulier, of neem contact op met uw klantmanager.

U meldt uw vakantie/verblijf in het buitenland  bij uw klantmanager.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=52, pid=41)label =>protected'Melding verblijf buitenland (inloggen met DigiD)' (48 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/534/persoon/w-i-rechtmatigheid-tijdelijk-sd
        -
  ' (77 chars) sduId =>protected463182 (integer) uid =>protected52 (integer) _localizedUid =>protected52 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected52 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Melding verblijf buitenland (inloggen met DigiD)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.