Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Meld uw verblijf bij uw gemeente, vóór u vertrekt.

Beschrijving

Wanneer u een bijstandsuitkering (of Ioaw-uitkering) heeft en naar het buitenland wilt (bijvoorbeeld op vakantie), moet u dit melden. U mag per jaar maximaal vier weken in het buitenland verblijven. Uw bijstandsuitkering wordt dan doorbetaald. Als u terug bent uit het buitenland, meldt u dit zo snel mogelijk bij uw klantmanager.
Wilt u langer dan vier weken in het buitenland verblijven? Dan moet u toestemming vragen van de gemeente. Als u langer weg blijft, dan stopt de gemeente uw uitkering. De gemeente betaalt uw uitkering pas weer, nadat u zich persoonlijk terugmeldt.

U moet een melding doen:

  • als u op vakantie gaat naar het buitenland;
  • als u om andere reden naar het buitenland gaat;
  • als u tijdelijk verblijft op een ander adres in het buitenland 

Zo geeft u een verblijf in het buitenland door als u een uitkering heeft:

             of neem contact op met uw klantmanager

U meldt uw vakantie/verblijf in het buitenland  bij uw klantmanager.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.