Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie. Meld uw vakantie bij uw gemeente, vóór u op vakantie gaat.

Beschrijving

Wanneer u een uitkering heeft en op vakantie wilt, moet u een vakantiemelding doen. U mag per jaar maximaal vier weken op vakantie in het buitenland. Uw bijstand wordt dan doorbetaald. Als u terug bent van vakantie, meldt u dit zo snel mogelijk bij uw klantmanager.
Wilt u langer dan vier weken op vakantie? Dan moet u toestemming vragen van de gemeente. Als u langer op vakantie gaat, dan stopt de gemeente uw uitkering. De gemeente betaalt uw uitkering pas, nadat u zich persoonlijk terugmeldt.

U moet een melding doen:

  • als u op vakantie wilt in binnen- of buitenland;
  • als u tijdelijk verblijft op een ander adres in binnen- of buitenland (geen vakantie);
  • als u voor een langere tijd naar een andere gemeente gaat.

Zo geeft u een vakantie door als u een uitkering heeft:

  • Neem contact op met de gemeente.

U meldt uw vakantie/verblijf in het buitenland  bij uw klantmanager.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.