U heeft een bijstandsuitkering, een IOAW of een IOAZ-uitkering. Op het mutatieformulier geeft u informatie over uw persoonlijke situatie. 

Beschrijving

U heeft een bijstandsuitkering, een IOAW of een IOAZ-uitkering. Op het mutatieformulier geeft u informatie over uw persoonlijke situatie. De gemeente bekijkt uw informatie en bepaalt of u nog recht heeft op uw uitkering.

Lever het formulier op tijd in. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Als u te veel bijstand ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

U krijgt het mutatieformulier toegestuurd als u een uitkering toegekend krijgt en vervolgens iedere keer nadat u een formulier hebt ingeleverd.

Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden? Vergeet dan niet de bewijzen hiervan mee te sturen. Vergeet niet te ondertekenen. Laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

Zorg dat u het formulier op tijd terug stuurt naar de uitkeringsadministratie van de gemeente Voorst.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=53, pid=41)label =>protected'Mutatieformulier (inloggen met DigiD)' (37 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/534/persoon/w-i-rechtmatigheid-tijdelijk-sd
        -
  ' (77 chars) sduId =>protected467153 (integer) uid =>protected53 (integer) _localizedUid =>protected53 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected53 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Mutatieformulier (inloggen met DigiD)