De IOAW-uitkering is voor mensen die voor 1 januari 1965 geboren zijn en een laag inkomen hebben. De uitkering vult het inkomen aan. Vraag de IOAW aan via werk.nl.

Beschrijving

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder was toen u werkloos werd. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner

Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden voor u:

 1. U was 50 jaar of ouder toen u werkloos werd. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 2. U was 50 jaar of ouder toen u recht op een WGA-uitkering kreeg. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
 3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Zo vraagt u een IOAW-uitkering aan:

Het kan een aantal weken duren voor de eerste uitbetaling. Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=51, pid=41)label =>protected'IOAW aanvragen via werk.nl' (26 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering' (72 chars)
    sduId =>protected459407 (integer)
    uid =>protected51 (integer)
    _localizedUid =>protected51 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected51 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • IOAW aanvragen via werk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.