De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

De Individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

 • voor gehuwden/samenwonenden € 702,00
 • voor een alleenstaande ouder € 626,00
 • voor een alleenstaande € 484,00

 • u bent 21 jaar of ouder en u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • u hebt gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar een minimum inkomen gehad dat niet hoger was dan de bijstandsnorm
 • uw vermogen is niet te hoog
 • u hebt geen kans hebt om een hoger inkomen te krijgen en
 • het ontbreken van die kans is u niet te verwijten.

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

Het formulier stuurt u op naar het team Werk en Inkomen van de gemeente Voorst, Postbus 9000, 7390 HA Twello. U kunt uw aanvraag ook in persoon indienen in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello.

Het telefoonnummer van team Werk en Inkomen: (0571) 279 281.

 

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=62, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag' (45 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1578563181IIT_aanvraagformulier.pdf' (67 chars)
    sduId =>protected468670 (integer)
    uid =>protected62 (integer)
    _localizedUid =>protected62 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected62 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.