Heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek? U kunt misschien een tijdelijke bijdrage in de woonkosten krijgen. Vraag de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Beschrijving

U kunt bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag krijgen als uw gezinsinkomen plotseling is gedaald. Als gevolg van deze inkomensdaling:

 • zijn uw woonkosten nu in verhouding te hoog; of
 • is uw huur te hoog om huurtoeslag te krijgen.

Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee:

 • de hypotheekrente
 • opstalverzekering
 • lokale belastingen
 • erfpachtcanon, en
 • onderhoudskosten.

Als u te hoge woonlasten hebt, moet u binnen een jaar een goedkopere woning zoeken. Deze termijn kan maximaal met een jaar worden verlengd. Voor mensen boven de 65 jaar geldt deze voorwaarde niet.

Om woonkostentoeslag te ontvangen zijn de voorwaarden onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
 • U bent Nederlander
 • Er is geen sprake van gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, TBS en schulden
 • Uw netto gezinsinkomen is niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm, vermeerderd met de woonkosten

Zo vraagt u de woonkostentoeslag aan:

 • U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.
 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • een kopie van het identiteitsbewijs van iedereen van 18 jaar of ouder die in uw huis woont
  • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
  • een overzicht van uw vermogen
  • een overzicht van uw schulden
  • de polissen van uw verzekeringen
  • als u gescheiden bent: uw echtscheidingsgegevens

Als u een bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvangt van de gemeente vraagt u de woonkostentoeslag aan bij uw klantmanager. In andere gevallen doet u de aanvraag bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA  in Twello, telefoon (0571) 27 99 11.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.