Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp of begeleiding werken? Dan kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, u doet aangepast werk of u werkt op een aangepaste werkplek. 

Beschrijving

Soms is werken met een gezondheidsbeperking niet mogelijk. Misschien is werken in een sociale werkvoorziening dan een mogelijkheid voor u. U kunt dan onder begeleiding in een beschermde omgeving aan het werk. U hebt daar een indicatie voor nodig. Krijgt u een Wsw-indicatie? Dan neemt een sociale werkplaats contact met u op. Zij kijken naar wat u wilt en kunt. Vaak is er een wachtlijst. U wordt gebeld als er een geschikte plaats voor u is.

Voor een indicatiestelling gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • U hoort bij de doelgroep voor de sociale werkvoorziening.
 • U hebt een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • Het Werkplein Activerium in Apeldoorn beslist over uw aanvraag en over de duur van uw werkzaamheden.

 

Zo vraagt u beschut werk aan:

 • U vraagt beschut werk aan bij de gemeente. De gemeente vraagt dan een advies aan UWV.
 • Of u vraagt direct een advies aan UWV. U vraagt dan om een beoordeling arbeidsvermogen. Dat betekent dat UWV bekijkt of u kunt werken. En of u hulp nodig heeft bij het werk.
 • Vindt UWV dat u beschut werk kunt doen? Dan bespreekt u met de gemeente welk werk bij u past. De gemeente kijkt ook of u extra begeleiding of aanpassingen nodig heeft.
 • De gemeente belt u op als er een werkplek voor u is.

Vraag uw indicatie aan bij het Werkplein Activerium, Deventerstraat 46 te Apeldoorn, telefoon (055)  580 20 00.

Na een kennismakingsgesprek volgt een onderzoek of de sociale werkplaats wel geschikt voor u is. U krijgt hiervan bericht.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=177, pid=41)label =>protected'Vraag beschut werk aan bij UWV' (30 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsve
        rmogen.aspx
  ' (87 chars) sduId =>protected474253 (integer) uid =>protected177 (integer) _localizedUid =>protected177 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected177 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Vraag beschut werk aan bij UWV

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.