Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek. U vraagt beschut werk aan bij het UWV.

Beschrijving

Soms is werken met een gezondheidsbeperking niet mogelijk. Misschien is werken in een sociale werkvoorziening dan een mogelijkheid voor u. U kunt dan onder begeleiding in een beschermde omgeving aan het werk. U hebt daar een indicatie voor nodig. Krijgt u een Wsw-indicatie? Dan neemt een sociale werkplaats contact met u op. Zij kijken naar wat u wilt en kunt. Vaak is er een wachtlijst. U wordt gebeld als er een geschikte plaats voor u is.

Voor een indicatiestelling gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • U hoort bij de doelgroep voor de sociale werkvoorziening.
 • U hebt een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • Het Werkplein Activerium in Apeldoorn beslist over uw aanvraag en over de duur van uw werkzaamheden.

 

Zo vraagt u beschut werk aan:

 • U vraagt beschut werk aan bij het UWV.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, gaat u naar de gemeente om te bespreken welk werk bij u past. De gemeente kijkt ook of u extra begeleiding of aanpassingen nodig heeft.
 • De gemeente belt u op als er een werkplek voor u is.

Vraag uw indicatie aan bij het Werkplein Activerium, Deventerstraat 46 te Apeldoorn, telefoon (055)  580 20 00.

Na een kennismakingsgesprek volgt een onderzoek of de sociale werkplaats wel geschikt voor u is. U krijgt hiervan bericht.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.