De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. Dit bespaart u geld. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft.

Beschrijving

Let op!

U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zeg uw huidige zorgverzekering voor 1 januari op.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. Een basisverzekering vergoedt kosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende verzekering vergoedt bepaalde kosten die niet in de basisverzekering zitten. Bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Meer informatie over zorgverzekeringen leest u op Rijksoverheid.nl.

U kiest zelf uw zorgverzekeraar. Voor een zorgverzekering betaalt u elke maand een bedrag. Dit heet premie. Heeft u een minimuminkomen? Maak gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. U betaalt dan minder premie.

Deze collectieve zorgverzekering noemen we ook wel de Gemeentepolis. Deze heeft de gemeente afgesloten met Salland Zorgverzekeringen en het biedt aantrekkelijke voordelen. Het aanbod omvat een gunstige premie van de basisverzekering en een korting op de premie van de aanvullende verzekeringen. Het wettelijk eigen risico is meeverzekerd. Daarnaast biedt de Gemeentepolis meer vergoedingen waarvoor de verzekerde niets extra betaalt. Meer informatie over de inhoud van de polis kunt u hier vinden. 

Als uw netto inkomen minder is dan 125% van de voor u geldende bijstandsnorm dan kunt u gebruik maken van de collectieve verzekering.

Zo sluit u de collectieve zorgverzekering af:

Als u wil weten of u in aanmerking komt voor de Gemeentepolis, neem dan contact op met Eva van Dijk. Zij doorlopen samen met u de nodige stappen om te kijken of u aangemeld kunt worden bij Salland Zorgverzekeringen. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0571 - 279281 of via het e-mailadres: werkeninkomen@voorst.nl.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.