Voorzitter: M.J.P.M. (Martine) Huurnink (06 34 04 54 46)
Secretaris: K. (Katinka) van Heerde (06 45 59 40 05)

NaamAdresTelefoon/e-mailVoorlopige taakverdeling
Mevr. M.J.P.M. Huurnink (Martine)Dorpsstraat 71, 7396AM Terwolde0634045446
m.j.p.m.huurnink@icloud.com
Voorzitter
(aspecten domein 1 i.s.m. secretaris)
“Vliegende keep” overige domeinen
K. van Heerde (Katinka)Vollehandsweg 9, 7396 BW Terwolde0645594005
k.vanheerde@saxion.nl
Secretaris
(aspecten domein 1 i.s.m. voorzitter)
Mevr. E.M. Meijerink (Lies)Achter ’t Holthuis 39, 7391 TN Twello0610445379
meijerinklies@gmail.com
Domein 3
Domein 5
Domein 2 (eventueel)
Hr. R. Binkhorst (Roy)Thorbeckelaan 62, 7391 LB Twello0648457258
R.Binkhorst@hotmail.com
Domein 3: ouderenbeleid, Stichting Mens en Welzijn; armoedebeleid, mantelzorg, vrijwillige inzet, respijtzorg
Domein 4
Mevr.J. Koier (Angelique)Maarten Tromplaan 67, 7391 KK Twello0648104487
jpgmkoier@gmail.com
Domein 4
Domein 3
Domein 5
Mevr. D. Bloo (Dianne)Waterhoendreef 7, 7391EA Twello0638907192
bloodianne@gmail.com
Domein 2: NaastenhulpVoorst, voedselbank, schuldhulpverlening
Mevr. Kiers (Margreet)Buddezand 2, 7384 CA Wilp0625245700
kiers@ijsseladvocaten.nl
Domein 2: Participatie van burgers, armoede en minimabeleid, schuldhulpverlening, asielbeleid
Domein 5: Omgevingswet
Mevr. A.Simons (Agnes)Jupiter 15, 7391RK Twello0652766805
amsima@hotmail.com
Domein 3: Beschermd wonen, (opvang, respijtzorg, mantelzorg)
Domein 5: basismobiliteit, toegankelijkheid
Domein 4 (eventueel)
Hr. J. Wierda (Jan)IJsseldijk 3, 8196 KA Welsum0651547615
janwierda@gmail.com
Domein 4: CJG, Jeugd en leren en ontwikkelen (o.a. VVE en passend onderwijs)
Mevr. G.A.Wijtvliet (Alet)Daslook 9, 7392 AK Twello0610392853
Aletwijtvliet1@gmail.com
 

Levensdomeinen

Domein 1: Algemeen

 • Nota’s WMO (inkoop en beleid)
 • Monitoring en rapportage(s) door de gemeente
 • Klanttevredenheid

Domein 2: Werk en inkomen (participatie)

 • Participatie van burgers
 • Armoede en minimabeleid
 • Schuldhulpverlening

Domein 3: Gezondheid en (in)formele zorg (WMO)

 • Maatschappelijk netwerk Voorst
 • Gezondheidsbeleid (o.a GGZ, verslaving)
 • Mantelzorg en vrijwillige inzet
 • Respijtzorg
 • Huiselijk geweld
 • Ouderenbeleid
 • Huishoudelijke verzorging
 • Wonen

Domein 4: Opgroeien en opvoeden (jeugd)

 • CJG
 • Jeugd
 • Lokaal onderwijsbeleid (inclusief passend onderwijs)

Domein 5: Leefbaarheid en sociale cohesie

 • Basismobiliteit
 • Toegankelijkheid
 • Omgevingswet