Grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat of naar een afvalinzamelstation. Of u maakt een afspraak om het op te laten halen.

Beschrijving

Let op!

Vanaf vrijdag 13 maart 2020 is de gratis KCA inzameling op het parkeerterrein van Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in Twello. U kunt geen overig afval meer inleveren, alleen KCA.

Recyclepleinen van Circulus

Klik op deze link voor adressen, openingstijden en tarieven van de recyclepleinen van Circulus. U heeft geen milieupas nodig.

KCA-bus

Elke 2e vrijdag van de maand, van 15.00-18.00 uur, staat er een KCA-bus op het parkeerterrein van Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in Twello. Is er op 2e vrijdag van de maand een feestdag, dan wordt de vervangende datum in het Voorster Nieuws vooraf bekend gemaakt. U kunt hier alleen huishoudelijk klein chemisch afval inleveren.

Plaatselijke containers

Op deze pagina kunt u een glasbak, textielcontainer of PMD-container bij u in de buurt vinden.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Circulus-Berkel: 0900-9552 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)

https://www.circulus.nl/voorst/alles-over-diftar-en-tarieven/voorst/

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.