De gemeente Voorst heeft de inzameling van huishoudelijk afval uitbesteed aan Circulus-Berkel.

Beschrijving

De manier waarop de gemeente afval van huishoudens inzamelt, is vastgelegd in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt. De gemeente Voorst heeft de inzameling van huishoudelijk afval uitbesteed aan Circulus-Berkel

U kunt via het KlantContactCentrum (0900-9552 normaal tarief)van Circulus-Berkel informatie krijgen over de afvalinzameling. Bijvoorbeeld over de dagen en tijden waarop het afval in uw straat wordt afgehaald. Maar ook wat de kosten zijn voor het ledigen van afvalcontainers en op welke wijze ander afval dient te worden ingezameld. 

Er worden verschillende soorten afval onderscheiden:

 1. groente-, fruit- en tuinafval;
 2. oud papier en karton;
 3. verpakkingsglas;
 4. textiel;
 5. klein chemisch afval;
 6. wit- en bruingoed;
 7. asbest (moet door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd);
 8. grof tuinafval;
 9. huishoudelijk restafval;
 10. grof huishoudelijk restafval
 11. PMD verpakkingsafval (Plastic, Metaal en Drankkartons)

Meer informatie over de afvalinzameling in de gemeente Voorst en de taken die de gemeente nog zelf verricht op het vakgebied afval treft u op de pagina ´Afval´aan.