De gemeente Voorst heeft de inzameling van huishoudelijk afval uitbesteed aan Circulus.

Beschrijving

De manier waarop de gemeente afval van huishoudens inzamelt, is vastgelegd in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt. De gemeente Voorst heeft de inzameling van huishoudelijk afval uitbesteed aan Circulus. Meer informatie over de afvalinzameling in de gemeente Voorst en de taken die de gemeente nog zelf verricht op het vakgebied afval treft u op de pagina ´Afval´aan.