Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

Beschrijving

Als u een nieuwbouwwoning betrekt moet u zelf containers aanvragen bij Circulus (www.circulus.nl, 0900-9552). Bij hoogbouw of appartementen hoeft dat meestal niet en gaat u gebruik maken van een verzamelcontainer.

Betrekt u als nieuwe bewoner een bestaande woning, dan neemt u de bestaande containers van de vorige bewoner over. De chips van deze containers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd en worden na inschrijving van de nieuwe bewoners bij burgerzaken automatisch weer op actief gezet.

LET OP: regel tijdig uw inschrijving bij de balie van publiekszaken, want het duurt enkele werkdagen na de verhuisdatum zoals die door u is opgegeven voor de basisregistratie voordat de chips weer actief zijn.

Bij uitschrijving als laatste bewoner van een woning worden de chips van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval nog één maal kunt aanbieden. Dit gebeurt ook bij het overlijden van de laatste bewoner van een woning.

Is uw afvalcontainer verdwenen? Vraag bij Circulus om een nieuwe. Aangifte bij de politie doen is niet nodig.

Is uw container stuk, meldt dit dan bij Circulus.

Ook is het is mogelijk om bij Circulus een extra container aan te vragen. Voor een extra container worden kosten in rekening gebracht. Klik hier om de tarieven te bekijken.

Circulus: 0900-9552

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.