Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Dit doet u via www.verbeterdebuurt.nl, waar u precies op een kaart de locatie van de melding kunt aangeven en u automatisch van de afwikkeling op de hoogte wordt gehouden. Hier kunt u ook een melding van de eikenprocessierups doorgeven.

Beschrijving

U kunt bij de gemeente een melding of klacht indienen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten
 • verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair, zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden
 • straatverlichting
 • overlast van ongedierte
 • eikenprocessierups

Een melding openbare ruimte dient u in via www.verbeterdebuurt.nl of via de bijbehorende app. U kunt precies op de kaart aangeven waar de melding plaatsheeft. Uw melding wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar de betreffende collega en u wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Is er sprake van een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld een los putdeksel of een omgevallen boom) en kan herstel niet wachten tot de volgende dag? Dan kunt u bellen met de gemeente via 0571-27 99 11 / 14 0571. Bel bij (levens)bedreigende situaties altijd 112. 

Afhankelijk van de aard van uw melding streven wij ernaar uw melding binnen 3-5 werkdagen te bekijken en te beoordelen. Bij gevaarlijke situaties, ondernemen wij uiteraard direct actie. Veel meldingen op het gebied van bijvoorbeeld groen vallen onder regulier onderhoud. Deze meldingen nemen we mee in een planning om later uit te voeren.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.