Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Dit doet u via www.verbeterdebuurt.nl, waar u precies op een kaart de locatie van de melding kunt aangeven en u automatisch van de afwikkeling op de hoogte wordt gehouden. Hier kunt u ook een melding van de eikenprocessierups doorgeven.

Beschrijving

Let op!

Doe uw aanvraag online. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

U kunt bij de gemeente een melding of klacht indienen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten
 • verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair, zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden
 • straatverlichting
 • overlast van ongedierte
 • eikenprocessierups

Een melding openbare ruimte dient u in via www.verbeterdebuurt.nl of via de bijbehorende app. U kunt precies op de kaart aangeven waar de melding plaatsheeft. Uw melding wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar de betreffende collega en u wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.