Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Beschrijving

Wanneer u het vermoeden heeft dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving.

Het kan ondermeer gaan om:

 • bodem(vervuiling);
 • lucht(verontreiniging); en
 • geluid (geluidsoverlast).

U kunt contact opnemen door te bellen met de gemeente via telefoonnummer 0571-279911. Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook een email sturen naar gemeente@voorst.nl.

Als de overtreder een bedrijf is, dan zal de gemeente de klacht doorsturen naar de Omgevingsdienst Veluwe IIssel. U kunt ook zelf bellen naar de Omgevingsdienst: 055-5801705 (alleen tijdens kantooruren).

Indien u een spoedeisende klacht of melding van het overtreden van de milieuregels bij bedrijven wilt doorgeven, dan kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de politie.

Vliegtuigen

Voor klachten over vliegverkeer van en naar Teuge Airport is het Provincieloket het officiële loket om uw klacht in te dienen. Het Provincieloket stuurt luchtvaartklachten naar de Luchtvaartpolitie. Het Provincieloket is 24 uur te bereiken, ook in de weekenden. Voor informatie kunt u het Provincieloket bellen tijdens kantooruren (T: 026-359 99 99) of gebruik maken van het online meldformulier

Attero

De Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor Attero, daarom kunt u voor klachten over Attero terecht het Provincieloket. Het Provincieloket is een loket dat dag en nacht bereikbaar is. U kunt gebruik maken van het online meldformulier of bellen naar 026 359 99 99.

U kunt hinder ook elk moment van de dag melden bij Attero zelf. Daarvoor belt u met 0800 02 32 121. Zie verder: https://www.attero.nl/nl/contact/klachten/ 

 

 

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

U dient het verzoek in bij de gemeente (0571-279911 / gemeente@voorst.nl).

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.