Fractievertegenwoordiger D66
E-mail: p.jonkman@voorst.nl
Telefoonnummer: 0571-23 82 62

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Ik vind het belangrijk dat de gemeente dienstbaarheid en meedenken hoog in het vaandel heeft. En die niet alleen maar zegt: "zo zijn nou eenmaal de regels", als mensen met een idee of eigen initiatief komen. Een gemeente die waar nodig opkomt voor de belangen van haar inwoners, ook tegen andere overheden. In onze fractie letten wij hier ook op!

Nevenfuncties

  • Redactiewerk voor Club Franse Motoren (onbetaald)