Fractievertegenwoordiger Gemeente Belangen

E-mail: j.berends@voorst.nl
Telefoonnummer: 06 83 57 50 23
Woonplaats: Twello
Facebook: Jordi Berends
Twitter: @jordi_fr12
Instagram: Jordiberends_

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

De komende vier jaar wordt voor mij de eerste raadsperiode waarin ik actief betrokken zal zijn binnen de gemeente. Ik hoop me snel aan te passen aan de dynamiek binnen de gemeente. Ook hoop ik, als één van de jongere mensen binnen de gemeente, een brug te vormen tussen andere jongeren en de lokale politiek en hen meer bij de gemeente Voorst te betrekken. Ook ga ik mijn best doen om de sportieve ambities binnen onze gemeente te ondersteunen en te stimuleren.

Nevenfuncties

  • Bron- en contactonderzoekmedewerker bij de GGD (betaald)