Fractievertegenwoordiger Voortvarend Voorst
Email: jan.mulder@voorst.nl
Woonplaats: Twello

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Deze raadsperiode wil ik mij inzetten voor de lokale publieke zaak in algemene zin en met speciale aandacht voor toegankelijkheid, inclusie en diversiteit.

Nevenfuncties

  • Geen.