Fractievertegenwoordiger VoortvArend Voorst
Email: k.uenk@voorst.nl
 

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Deze raadsperiode...
Wil ik met u de evenementen behouden en een Voorsterfeestdag creëren.
Wil ik met u betaalbare koop- en huurwoningen creëren in de dorpskernen.
Wil ik met u ervoor zorgen dat iedereen er toe doet!
Samen! Samenhorigheid! Wij zijn Voorst. 

Nevenfuncties

Accountmanager bij Mulder Connect (betaald)