fractievertegenwoordiger VVD-Liberaal 2000
E-mail: g.dhert@voorst.nl
Telefoonnummer: 06 27 20 47 79
Adres: Goeman Borgesiusstraat 5, 7391 VA  Twello

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Mijn speerpunten voor de komende 4 jaar:

  • een helder integriteitsbeleid
  • financien op orde
  • veilige gemeente
  • geen lastenverzwaring voor de inwoners
  • samenwerking sportverenigingen met maatschappelijke organisaties

Nevenfuncties

  • Geen