• De afspraken over de Rekenkamercommissie zijn door de raad vastgelegd in de Verordening Rekenkamercommissie 2005 (pdf - 0,0 MB)  en de toelichting (pdf - 0,0 MB)  daarop.
    In het onderzoekprotocol  (pdf - 0,3 MB) heeft de Rekenkamercommissie vastgelegd volgens welke vaste stappen een onderzoek wordt uitgevoerd.
  • Het feitelijk onderzoekswerk van de rekenkameronderzoeken in Voorst wordt in principe uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Brummen. Hiertoe hebben beide gemeenten een samenwerkingsovereenkomst (pdf - 0,2 MB)  afgesloten.