Sinds 2012 moeten gemeenten bij het opstellen van hun bestemmingsplannen volwaardig rekening houden met de cultuurhistorische waarden in hun gebied. De gemeente Voorst is echter met dit onderwerp al veel langer bezig. Al in 1999 gaf de gemeente opdracht voor een cultuurhistorische waardenkaart van het hele grondgebied. Hiermee hoorde Voorst tot één van de eerste gemeenten van Nederland.

Sinds 1999 is er veel kennis over de cultuurhistorie van de gemeente Voorst bijgekomen. Daarom is de cultuurhistorische waardenkaart vanaf 2014 en 2015 geactualiseerd en uitgebreid. In hetzelfde project zijn de archeologische waarden- en beleidskaarten geactualiseerd. Door de samenvoeging van archeologie en cultuurhistorie bezit de gemeente Voorst nu over een uitgebreide, actuele en samenhangende set van erfgoedkaarten. Een schat aan informatie over archeologie, landschap, de bodem, historische gebouwen, buitenplaatsen en landgoederen, infrastructuur en immaterieel erfgoed van Voorst zijn in de kaarten verwerkt. Deze kaarten maken deel uit van het beleid van de gemeente Voorst.

Kaarten cultuurhistorische kenmerken