Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor allerlei onderwerpen die met ons verleden te maken hebben. Voorbeelden van cultureel erfgoed zijn monumenten, archeologische vondsten, schilderijen, historische landschappen en immaterieel erfgoed, zoals oude verhalen en tradities. Het zijn erfenissen uit onze geschiedenis, die ons een beeld geven van de cultuur van vroeger.

Dit erfgoed is waardevol, omdat het ons laat begrijpen dat onze cultuur niet zomaar opeens is ontstaan, maar zich continu ontwikkeld heeft en dat zal blijven doen. Cultureel erfgoed geeft identiteit, omdat het ons laat zien waar we vandaan komen. Tegelijkertijd zorgt cultureel erfgoed voor ‘iets extra’s’ in onze omgeving. Het geeft onze leefomgeving schoonheid, karakter en betekenis, het laat een diepere laag zien. Het verbindt ons met de generaties die voor ons waren en geeft ons de kans iets van ons na te laten voor de generaties na ons. We beschermen en koesteren ons cultureel erfgoed, zodat de mensen in de toekomst er ook nog van kunnen genieten.

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het onroerend cultureel erfgoed in onze fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de gemeente zorg draagt voor bijvoorbeeld belangrijke historische gebouwen, landschappen en archeologische terreinen. De gemeente Voorst doet haar best om deze wettelijke taak zo zorgvuldig mogelijk in te vullen.

De informatie over het cultureel erfgoed van de gemeente Voorst is opgesplitst in drie onderwerpen: monumenten, archeologie en cultuurhistorie en geschiedenis. Aanvullend vindt u hier informatie over evenementen in de gemeente Voorst die met cultureel erfgoed te maken hebben.