Monumenten zijn historische gebouwen of gebieden die zo waardevol zijn dat we ze willen bewaren voor toekomstige generaties. Het zijn gebouwen of gebieden die van algemeen belang zijn, omdat we ze waarderen om hun schoonheid, de vakmanschap waarmee ze gemaakt zijn, hun historische verhaal of hun betekenis in de omgeving.

Rijksmonumenten zijn monumenten die van nationaal belang zijn. Bij gemeentelijke monumenten gaat het om een lokaal of regionaal belang. De gemeente Voorst heeft ca. 280 gemeentelijke monumenten en ca. 180 rijksmonumenten op haar grondgebied. Van elegante landhuizen tot industrieel erfgoed, van IJsselboerderijen tot prehistorische grafheuvels en van middeleeuwse dorpskerken tot militaire bunkers. Ook hebben een aantal historische dorpscentra de status van beschermd dorpsgezicht.