Monumenten zijn historische gebouwen of gebieden die zo waardevol zijn dat we ze willen bewaren voor toekomstige generaties. Het zijn gebouwen of gebieden die van algemeen belang zijn, omdat we ze waarderen om hun schoonheid, de vakmanschap waarmee ze gemaakt zijn, hun historische verhaal of hun betekenis in de omgeving.

Rijksmonumenten zijn monumenten die van nationaal belang zijn. Bij gemeentelijke monumenten gaat het om een lokaal of regionaal belang. Rijksmonumenten worden door de minister aangewezen, gemeentelijke monumenten door het college van B&W. De gemeente Voorst heeft ca. 430 gemeentelijke monumenten en ca. 180 rijksmonumenten op haar grondgebied. Dit zijn er veel in vergelijking tot andere gemeenten. Het gaat hierbij over bijvoorbeeld landhuizen, industrieel erfgoed, IJsselboerderijen, prehistorische grafheuvels, grenspalen, middeleeuwse dorpskerken en militaire bunkers.