Aanwijzing van een monument of beschermd dorpsgezicht

Iedereen die vindt dat een bepaald gebouw of gebied in aanmerking komt voor een monumentenstatus kan dit bij de gemeente Voorst kenbaar maken. In uw bericht moet u aangeven om welk gebouw/gebied het gaat en waarom u denkt dat dit als monument of beschermd gebied moet worden aangewezen.

Meer informatie over de aanwijzingsprocedure vindt u in de Erfgoedverordening van de gemeente Voorst. 
 


Omgevingsvergunning

Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk, de constructie en de detaillering van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert, zoals:

  • Het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • Kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Let op: veel interieuronderdelen van een monument zijn ook beschermd. Denk hierbij aan de indeling van het gebouw, aan vaste historische onderdelen zoals vloeren, schouwen, plafonds en deuren of aan onderdelen die van betekenis zijn voor het gebouw, zoals kerkbanken in een kerk. Het verwijderen van niet-historische onderdelen, bijvoorbeeld een recente keuken, is uiteraard vergunningsvrij.

Of onderdelen wel of geen monumentale waarde hebben, is niet altijd duidelijk. Wie van plan is om veranderingen aan te brengen aan een monument, exterieur of interieur, doet er goed aan om zich zorgvuldig te laten informeren. Wij helpen u graag.

    Contact:

    Bij vragen neemt u contact op met Pim Alofs, adviseur Erfgoed. Zijn e-mailadres is p.alofs@voorst.nl of bel naar het algemene nummer 0571-27 99 11.