Subsidies van de gemeente Voorst

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u subsidie aanvragen voor onderhoud en/of restauratie van uw monument. Welke werkzaamheden subsidiabel zijn en welke niet vindt u in de subsidiebeleidsregels van de gemeente Voorst. Ook kunt u subsidie ontvangen voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, beheer- en toekomstvisies, bouwhistorische onderzoeken en dendrochronologische onderzoeken.

Subsidie aanvragen
U vraagt subsidie aan via de webpagina 'Financiƫle regeling voor een beleid aanvragen'.

U kunt het hele jaar door subsidieaanvragen indienen. De subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en subsidies worden toegekend totdat het subsidiebudget van het betreffende jaar op is. Het aanvragen van subsidie verloopt via erfgoedsubsidie@voorst.nl

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen, molens en boerderijen (dus ook woonboerderijen!) kunnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie (subsidieregeling instandhouding monumenten, SIM) aan vragen. Deze subsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kunnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek. Ook voor overige regelingen, zoals de subsidieregeling herbestemming (voor haalbaarheidsonderzoeken en wind- en waterdichtmaatregelen) vindt u meer informatie op www.cultureelerfgoed.nl.

De provincie Gelderland biedt de subsidieregeling 'Functioneel gebruik erfgoed' aan. Deze subsidieregeling is voor Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten. De subsidieregeling maakt deel uit van een bredere dienstverlening, waarvan advies, inhoudelijke ondersteuning en leningen ook deel uitmaken. De subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd. Zie voor meer informatie: www.gelderland.nl/subsidies/functioneel-gebruik-erfgoed 

Bij het Restauratiefonds kunt u terecht voor mogelijkheden voor het financieren van onderhoud, restauratie, herbestemming, verduurzaming of aankoop van een monument. Dit geldt zowel voor rijksmonumenten als voor gemeentelijke monumenten. Het gaat om laagrentende leningen. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds

Heeft u vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met Pim Alofs, adviseur Erfgoed via e-mail: p.alofs@voorst.nl of bel naar het algemene nummer 0571-27 99 11