Het college van de gemeente Voorst heeft een commissie monumenten en cultuurhistorie ingesteld. Deze commissie adviseert het college over de toepassing van de wetten en verordeningen die over monumenten en cultuurhistorie gaan. Ook adviseert de commissie over het cultuurhistorisch beleid van de gemeente. 

De commissie bestaat zowel uit deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed als uit burgerleden. De deskundigen hebben expertise op het gebied van, onder andere, architectuurgeschiedenis, historische geografie, archeologie, bouwhistorie en lokale geschiedenis. De burgerleden zijn van belang omdat zij de burgers van de gemeente Voorst representeren, weten wat er speelt in de lokale maatschappij en vaak een unieke kijk op zaken meebrengen. 

De commissie vergadert elke zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, dan kunt u dit aanvragen via e.holtman@voorst.nl Via dit e-mailadres kunnen ook de notulen van de vergaderingen worden opgevraagd.

De commissie vergadert in 2022 op de volgende data: 28 februari, 11 april, 23 mei, 4 juli, 12 september, 24 oktober en 5 december.