De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. In de gemeente Voorst bereiden we ons daarop voor met nieuwe laadpalen. Deze nieuwe laadpalen komen grotendeels bij mensen thuis op de oprit, of bij bedrijven op de parkeerplaats. Op plekken waar dit niet kan, zijn laadpalen in de openbare ruimte nodig. Deze laadpalen zijn voor iedereen toegankelijk. 

Plankaart

Om de behoefte aan laadpalen voor elektrische auto’s in beeld te brengen is een prognosekaart opgesteld. Met behulp van deze kaart maken we een inschatting hoeveel laadpalen er in 2025 per gebied nodig zijn. Voor al deze laadpalen leggen we nu alvast de locatie en te gebruiken parkeerplaatsen vast.  Dit regelen we formeel met een verkeersbesluit, voorzien van een plankaart.

De locaties van de laadpalen zijn bepaald door onderzoek te doen naar de verwachte toekomstige behoefte aan laadpalen in de gemeente met behulp van een prognosekaart. Daarnaast hebben wij enkele criteria vastgelegd, zoals loopafstanden en obstakelvrije ruimtes.

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein kunnen opladen. Deze laadpalen worden grotendeels pas geplaatst nadat er een aanvraag door iemand uit de omgeving is ingediend. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen beschikbaar voor iedereen. Na plaatsing van een laadpaal worden in de meeste gevallen direct twee parkeerplaatsen ingericht voor het opladen van elektrische auto’s. Naast het plaatsen van een laadpaal op aanvraag, plaatsen wij ook laadpalen op plekken waar wij een grote behoefte zien, of verwachten. Op deze locaties plaatsen wij proactief laadpalen.

Reacties op de plankaart

U kon tot en met 21 maart 2022 reageren op de plankaart. Na het sluiten van de reactietermijn zijn alle binnen gekomen reacties beoordeelt. Naar aanleiding van de ontvangen reacties, is beoordeelt of een locatie is aangepast, verwijderd of toegevoegd. Vervolgens leggen wij een voornemen voor een verzamelverkeersbesluit ter inzage voor een periode van zes weken. U kunt dan formeel reageren op de voorgestelde laadlocaties. Met dit verkeersbesluit reserveren we alvast de parkeerplaatsen voor alle laadpaallocaties.  Zo kunnen er sneller laadpalen worden geplaatst na aanvraag en voorkomen we lange wachttijden. In het onderstaande document kunt u alle reacties op de plankaart teruglezen.

Reacties op de plankaart (pdf - 0,1 MB) 

Laadpaal aanvragen (particulieren)

Het kan gebeuren dat er nog geen openbare laadpaal bij u in de buurt is. In dat geval kunt u hier een laadpaal aanvragen. Dat kost u niets; u betaalt alleen voor het opladen van een elektrische auto.

Een laadpas aanvragen

Om de laadpalen te kunnen gebruiken heeft u een laadpas nodig. Voor het vinden van een laadpas die bij uw situatie past kunt u gebruik maken van vergelijkingssites voor laadpassen.

Gratis advisering duurzaam mobiliteitsbeleid

50% van de CO2 uitstoot binnen de gemeente Voorst wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer (exclusief vliegveld Teuge). Helpt u mee om de CO2 uitstoot naar beneden te brengen? De Cleantech Regio geeft gratis advies voor het verduurzamen van uw vervoersbeleid. Bijvoorbeeld met een mobiliteitsscan, fietsstimulering, logistiek of mobiliteitsprojecten. Wilt u uw vervoersbeleid verduurzamen? Mail dan naar slimschoonreizen@cleantechregio.nl.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de locatie van een laadpaal bepaald?

In de gemeente Voorst wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst. De gemeente bepaalt samen met Royal Haskoning en Vattenfall InCharge waar een laadpaal komt. Vattenfall InCharge let er hierbij vooral op of er voldoende laadmogelijkheden zijn. Het kan gebeuren dat er nog geen laadpaal bij u in de buurt is. Vraag hier een laadpaal aan.

Niets. U betaalt alleen voor het opladen van een elektrische auto. Het tarief is € 0,25 per kW exclusief btw en € 0,30 per kW inclusief btw.

Is er nog geen laadpaal bij u in de buurt? Vraag dan hier een laadpaal aan.

Nee. De laadpaal is openbaar en door iedereen met een elektrische auto te gebruiken.

Er kunnen twee elektrische auto’s tegelijkertijd laden aan één laadpaal.

 Er worden altijd tenminste 2 parkeervakken gereserveerd.

De Alfen Twin met een laadvermogen tot 11 kW

De Alfen Twin heeft een laadvermogen tot 11 kW. De werkelijke snelheid hangt af van het type auto. De laadpaal geeft het hoogst mogelijke beschikbare vermogen, mits de auto op die snelheid kan laden. Daarnaast hangt de werkelijke af van de bezetting van de laadpaal:

 

  • Als er één 3-fase auto laadt, dan krijgt deze 3x 16 Ampère
  • Als er twee 3-fase auto’s laden, krijgen ze ieder 3x 12 Ampère
  • Als er één 1-fase auto laadt, dan krijgt deze 1x 16 Ampère
  • Als er twee 1-fase auto’s laden, krijgen ze ook ieder 1x 16 Ampère

    De laadpaal geeft altijd minimaal 3,7 kW aan elektrische auto’s die zijn aangekoppeld.

Bel het storingsnummer op de laadpaal of geef de storing door via de Vattenfall InCharge-app. De storing wordt dan zo snel mogelijk verholpen.