De gemeente Voorst betaalt € 1.300 energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau. Ook betaalt de gemeente Voorst € 500 energietoeslag aan inwoners met een inkomen van € 125% tot 130% van de bijstandsnorm.

In 2022 was de inkomensgrens 125% van de bijstandsnorm. In 2023 kiest de gemeente ervoor om voor de mensen die net boven de inkomensgrens van 125% van de bijstandsnorm vallen een deel van het bedrag € 1300 te betalen. Deze mensen ontvangen € 500.

Voor studenten is er een aparte regeling via DUO.

Automatische uitbetaling

U ontvangt de energietoeslag 2023 automatisch als u de energietoeslag 2022 heeft ontvangen en nog aan de voorwaarden voldoet. De gemeente controleert of u in 2023 nog aan de voorwaarden voldoet. U hoeft geen aanvraag in te dienen.

Als u een van de hieronder genoemde uitkeringen ontvangt, hoeft u geen aanvraag in te dienen. Als u aan de andere voorwaarden voldoet ontvangt u de energietoeslag automatisch:

 • Algemene bijstand (Participatiewet);
 • Bijzondere bijstand (Participatiewet);
 • BBZ (Bijstand voor zelfstandigen);
 • de minimaregeling;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • IOAW en IOAZ;
 • inwoners die deelnemen aan de Gemeentezorgpolis;
 • inwoners die een niet-complex of een complex schuldhulpverleningstraject volgen.

Wie moet er wél een aanvraag doen?

Heeft u vorig jaar geen aanvraag voor energietoeslag 2022 gedaan in de gemeente Voorst? En is uw inkomen niet hoger dan de bedragen die in de tabel staan? Vraag dan zelf de energietoeslag aan. 

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 november 2023 tot 1 augustus 2024 kunt een aanvraag indienen, dit kan online en offline.

Online aanvraag

U kunt online een aanvraag indienen via dit aanvraagformulier. U moet hierbij inloggen met DigiD. Kunt u niet inloggen met DigiD? Dan kunt u het formulier zonder DigiD gebruiken. 

Offline aanvraag

Wilt u uw aanvraag liever offline indienen? U hier het aanvraagformulier downloaden (docx - 0,0 MB) . U kunt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen indienen via de volgende manieren:

 • Digitaal (alle documenten het liefst in PDF-formaat bijvoegen) via gemeente@voorst.nl
 • Fysiek bij de receptie
 • Per post: Gemeente Voorst, Postbus 9000, 7390 HA Twello.

Wij streven ernaar om u binnen 8 weken onze beslissing te laten weten.

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik aanmerking?

In de volgende leefsituaties komt u eventueel in aanmerking voor de energietoeslag 2023.

Voor de energietoeslag van € 1.300,-

LeefsituatieLeeftijdUw netto inkomen (exclusief vakantiegeld)
Alleenstaande (of alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar)Tussen 21 jaar en AOW-leeftijdMaximaal € 1.445,-
Alleenstaande (of alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar)Vanaf AOW-leeftijdMaximaal € 1.612,-
Gehuwd of samenwonendTussen 21 jaar en AOW-leeftijdMaximaal € 2.064,-
Gehuwd of samenwonendVanaf AOW-leeftijdMaximaal € 2.189,-

Voor de energietoeslag van € 500,-

LeefsituatieLeeftijdUw netto inkomen (exclusief vakantiegeld)
Alleenstaande (of alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar)Tussen 21 jaar en AOW-leeftijdTussen € 1.445,- en € 1.503,-
Alleenstaande (of alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar)Vanaf AOW-leeftijdTussen € 1.612,- en € 1.677,-
Gehuwd of samenwonendTussen 21 jaar en AOW-leeftijdTussen € 2.064,- en € 2.146
Gehuwd of samenwonendVanaf AOW-leeftijdTussen € 2.189,- en € 2.277,-

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U woont in een zelfstandige woonruimte in de gemeente Voorst;
 • Er is sprake van een zelfstandig energiecontact op uw naam;
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; 
 • U heeft een laag inkomen, dat wil zeggen het (gezamenlijk) inkomen is niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm;
 • U bent geen student en ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000). Voor studenten is er een aparte regeling via Duo;
 • U woont niet in een zorg- of verpleeginstelling;
 • U woont niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Ja, de gemeente Voorst kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente Voorst mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Dat is per bank verschillend. Typ in het zoekvenster van Google 'bankafschrift downloaden' + de naam van uw bank. Dan ziet u hoe dat moet.

Heeft u een laag inkomen, maar wel spaargeld of een eigen huis? Spaargeld of een eigen huis spelen geen rol bij de beoordeling. Het eventuele vermogen speelt geen rol.

Bij de energietoeslag gaat het om het gezinsinkomen op de peildatum die genoemd is in de beleidsregels. Het inkomen van uw eventuele partner telt dus ook mee. Van dat gezinsinkomen telt de gemeente sommige inkomsten wel mee voor de energietoeslag, en sommige niet.

Wel

 • Inkomsten uit loondienst (salaris, loon, maar ook ‘loon in natura’ zoals voor eten of huur)
 • Inkomsten uit uw onderneming of zelfstandig bedrijf of beroep. Hoe u dat kunt berekenen leest u in een andere veelgestelde vraag op deze pagina
 • Uitkeringen, zoals AOW, WW, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WIA, Wajong, ZW) en nabestaandenuitkering (ANW). Dit kunnen ook uitkeringen zijn uit het buitenland
 • Pensioenen, opgebouwd via een werkgever, bijvoorbeeld als aanvulling op uw AOW of ANW
 • Lijfrente-uitkeringen, zoals een lijfrenteproduct bij een verzekeringsmaatschappij
 • Inkomsten uit (onder) verhuur, kostgeld
 • Inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend
 • Periodieke giften, bijvoorbeeld als u maandelijks een vast bedrag ontvangt van een ander als aanvulling op uw inkomen
 • Partner- en kinderalimentatie

Niet

 • Toeslagen van de belastingdienst
 • Kinderbijslag
 • Eigen inkomen van inwonende kinderen
 • Vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 170,- per maand
 • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen
 • Vergoedingen voor een speciaal doel, zoals ziektekosten of bijzondere bijstand
 • Eenmalige giften

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

De energieprijzen zijn vanaf maart 2022 hard gestegen. Daardoor is de energierekening van veel huishoudens veel duurder geworden. Inwoners met een laag inkomen hebben het extra lastig. Daarom maakt het Rijk voor deze huishoudens in 2022 en 2023 geld vrij voor een energietoeslag.

De energietoeslag kent geen vermogenstoets. Als u een eigen woning hebt en een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de energietoeslag, mits u aan alle overige voorwaarden voldoet.

Nee, de energietoeslag wordt verleend als bijzondere bijstand. Dit is een onbelaste verstrekking. Deze heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget of de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de zorg.

We verwachten de Energietoeslag 2023 eind 2023 te betalen aan de mensen die de toeslag automatisch krijgen. Inwoners die de Energietoeslag zelf aanvragen, ontvangen binnen 8 weken na aanvraag de beschikking en de betaling (als ze aan de voorwaarden voldoen).

Nee, de energietoeslag is een vast bedrag dat u krijgt als financiële ondersteuning voor de hogere energielasten. De toeslag is niet afhankelijk van de werkelijke hoogte van uw extra energielasten.

Heeft u acute financiële nood? Praat erover in uw omgeving. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Voorst. De gemeente helpt u graag verder en kijkt of er ‘maatwerk’ mogelijk is. Bel 0571-27 99 11 en kies voor optie 1 in het keuzemenu (werkdagen 8.30-12.30 uur, na 12.30 uur krijgt u het Klant Contact Centrum aan de lijn).
E-mail: maatschappelijkeondersteuning@voorst.nl.

Nee, andere toeslagen worden niet lager en blijven gewoon hetzelfde als je energietoeslag krijgt. Bijvoorbeeld de zorgtoeslag en de huurtoeslag. De uitkering wordt ook niet lager. 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@voorst.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de Sociaal Raadvrouw van Stichting Mens en Welzijn, 0571-27 90 90 of e-mail naar formulierenbrigade@mensenwelzijn.nl.