Let op!

Het is nog onbekend wanneer de gemeente de energietoeslag in 2023 kan uitbetalen. Zodra er meer bekend is, zetten wij informatie op de website.

Huidige status

Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Gemeenten mogen de energietoeslag 2023 echter pas uitbetalen als de wet aangepast is door de Rijksoverheid. Eerder mogen gemeenten deze energietoeslag niet geven. Eerder was de verwachting dat de wet in juni zou wijzigen. Helaas is niet bekend wanneer in 2023 de wet wél gewijzigd wordt. Zie ons nieuwsbericht van 6 juni 2023 voor meer achtergrond over de huidige status.

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik aanmerking?

Deze informatie volgt nog.

Ja, de gemeente Voorst kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente Voorst mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Dat is per bank verschillend. Typ in het zoekvenster van Google 'bankafschrift downloaden' + de naam van uw bank. Dan ziet u hoe dat moet.

Nee. Uw vermogen heeft geen invloed op de energietoeslag. De inkomsten uit uw vermogen tellen wel mee, zoals rente, dividend en huuropbrengsten.

Bij de energietoeslag gaat het om het gezinsinkomen op de peildatum die genoemd is in de beleidsregels. Het inkomen van uw eventuele partner telt dus ook mee. Van dat gezinsinkomen telt de gemeente sommige inkomsten wel mee voor de energietoeslag, en sommige niet.

Wel

 • Inkomsten uit loondienst (salaris, loon, maar ook ‘loon in natura’ zoals voor eten of huur)
 • Inkomsten uit uw onderneming of zelfstandig bedrijf of beroep. Hoe u dat kunt berekenen leest u in een andere veelgestelde vraag op deze pagina
 • Uitkeringen, zoals AOW, WW, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WIA, Wajong, ZW) en nabestaandenuitkering (ANW). Dit kunnen ook uitkeringen zijn uit het buitenland
 • Pensioenen, opgebouwd via een werkgever, bijvoorbeeld als aanvulling op uw AOW of ANW
 • Lijfrente-uitkeringen, zoals een lijfrenteproduct bij een verzekeringsmaatschappij
 • Inkomsten uit (onder) verhuur, kostgeld
 • Inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend
 • Periodieke giften, bijvoorbeeld als u maandelijks een vast bedrag ontvangt van een ander als aanvulling op uw inkomen
 • Partner- en kinderalimentatie

Niet

 • Toeslagen van de belastingdienst
 • Kinderbijslag
 • Eigen inkomen van inwonende kinderen
 • Vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 170,- per maand
 • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen
 • Vergoedingen voor een speciaal doel, zoals ziektekosten of bijzondere bijstand
 • Eenmalige giften

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

De energieprijzen zijn vanaf maart 2022  hard gestegen. Daardoor is de energierekening van veel huishoudens honderden euro’s duurder geworden. Inwoners met een laag inkomen hebben het extra lastig. Daarom maakte het Rijk voor deze huishoudens geld vrij voor een  energietoeslag.

De eenmalige energietoeslag kent geen vermogenstoets. Als u een eigen woning hebt en een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, mits u aan alle overige voorwaarden voldoet.

Nee, de energietoeslag wordt verleend als bijzondere bijstand. Dit is een onbelaste verstrekking. Deze heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget of de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de zorg.

Dat is nog niet bekend. De gemeente Voorst wacht op de wetswijziging van de Participatiewet.

Nee, de energietoeslag is een vast bedrag dat u krijgt als financiële ondersteuning voor de hogere energielasten. De toeslag is niet afhankelijk van de werkelijke hoogte van uw extra energielasten.

Als u geldzorgen hebt, is het ook belangrijk daar met iemand over te praten. Dat kan een bekende zijn, of professionals of vrijwilligers die mensen helpen bij hun geldzaken. Denk aan de Sociaal Raadslieden of een consulent bij de gemeente.

Nee, andere toeslagen worden niet lager en blijven gewoon hetzelfde als je energietoeslag krijgt. Bijvoorbeeld de zorgtoeslag en de huurtoeslag. De uitkering wordt ook niet lager. 

Voor 2023 is de energietoeslag weer 1.300 euro. Heeft u al een uitkering, dan krijgt u de toeslag vanzelf. Het is nog onbekend wanneer de gemeente kan beginnen met het verlenen van de energietoeslag 2023. De gemeente moet wachten op de wetswijziging van de Participatiewet.