Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dat. Maar u kunt het ook zelf doen.

Beschrijving

Als een persoon overlijdt, moet iemand aangifte van overlijden doen in de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente geeft toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren.

De gemeente past ook de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van de overlijdensakte krijgen. Dit heeft u nodig om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld de erfenis en het opzeggen van de huur of abonnementen. Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor het uittreksel. U kunt ook zelf een uittreksel bij de gemeente opvragen.

Onder het tabje "formulieren" vindt u de link om digitaal aangifte te doen van overlijden (inloggen met eHerkenning)

Aan welke instanties wordt een bericht van overlijden doorgegeven?

Wij geven een overlijden door aan onderstaande instanties (indien van toepassing):

• Rijksbelastingen
• Waterschap Veluwe
• Ziektekostenverzekeraars
• Rijkskadaster en Openbare Registers
• USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
• Pensioenfondsen
• UWV
• SVB (sociale verzekeringsbank)
• Gemeentelijke belastingen
  

 

Na het overlijden moet u 36 uur wachten voordat u de overledene mag begraven of cremeren. Maar de begrafenis of crematie mag niet meer dan 6 werkdagen na het overlijden zijn.

Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig.

Zo doet u aangifte van overlijden:

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

Voor een verlof tot begraven of cremeren heeft u verder nodig:

 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een A-verklaring en een B-verklaring van de arts die de dood heeft vastgesteld. Soms geeft de gemeentelijk lijkschouwer de verklaringen. De B-verklaring is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). U mag de envelop met de B-verklaring erin niet openmaken.
 • bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
 • als u een crematie of begrafenis wilt uitstellen of vervroegen: toestemming van de burgemeester

U moet een overledene binnen 6 werkdagen laten begraven of cremeren.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente of een ander land? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente of dit land. Dit doet de gemeente waarin de persoon is overleden.

U kunt ook digitaal aangifte doen van overlijden (inloggen met eHerkenning)

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken via algemeen telefoonnummer (0571) 27 92 13 of rechtstreeks via e-mail: burgerzaken@voorst.nl 

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Een meertalig modelformulier kost € 16,60.

(Tarieven 2024)

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=18, pid=41)label =>protected'Online formulier melden overlijden' (34 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/864/organisatie/aangifte-van-overlijden' (72 chars)
    sduId =>protected464572 (integer)
    uid =>protected18 (integer)
    _localizedUid =>protected18 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected18 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Online formulier melden overlijden