Begraven en cremeren

Bij een overlijden komt er veel op u af. Naast alle emoties moet er namelijk ook veel geregeld worden. De gemeente speelt hier ook een rol in. Van een overlijden moet bijvoorbeeld aangifte gedaan worden. Meestal doet de uitvaartverzorger of begrafenisondernemer dit.  

Begraafplaatsen in de gemeente Voorst 

Er zijn in onze gemeente twee gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Begraafplaats Terwolde aan de Twelloseweg 2A in Terwolde 
  • Begraafplaats Voorst aan de Deventerweg 2A te Voorst

Andere begraafplaatsen en kerkhoven in de gemeente vallen niet onder beheer van de gemeente. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk tussen 08:00 uur 's ochtends en zonsondergang. Kinderen jonger dan 14 jaar worden alleen met begeleiding toegelaten. Honden zijn op de begraafplaats niet toegestaan.

Bij een begrafenis of bij de bezorging van as kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de aula op de begraafplaatsen. Het begraven kan op werkdagen en zaterdag (behalve op feestdagen) van 10.00 uur tot 15.00 uur. Het bezorgen van as kan alleen op werkdagen.

Op de gemeentelijke begraafplaats Voorst is een apart gedeelte voor de bewoners van De Lathmer. Op beide begraafplaatsen is een speciaal gedeelte voor het begraven van kinderen tot 6 jaar. Een urnenmuur, urnengraven of -kelders en een algemeen strooiveld zijn ook aanwezig.

Verzoek (her)verkrijging grafrechten 

Verwijdering grafbedekkingen september 2020

In september 2020 worden grafstenen en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst en Terwolde verwijderd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op de huurgraven waarvan afstand is gedaan door de nabestaanden of waarvan het grafrecht verlopen is. 

Hergebruik gedenkteken

Sinds enige tijd worden grafstenen die daarvoor in aanmerking komen niet meer vernietigd maar hergebruikt. Door dit te doen wordt een bijdrage geleverd aan de zogenaamde circulaire economie, waarin grondstoffen in de gebruikscyclus gehouden worden. Meer informatie hierover treft u aan op de website van Circlestone. U kunt er overigens verzekerd van zijn dat de voor hergebruik bestemde grafmonumenten ontdaan worden van de daarop aanwezige persoonsgegevens. Op de website circlestone.nl wordt uitgelegd op welke wijze te werk wordt gegaan.

Een lijst met de graven waarop deze werkzaamheden uitgevoerd worden hangt op het informatiebord bij de plattegrond onder de overkapping bij de ingang van beide begraafplaatsen. U kunt deze ook onder 'downloads' inzien, aan de rechterzijde van deze pagina. 

Verzoek (her)verkrijgen grafrechten

U kunt als (mogelijke) rechthebbende op een graf waarvan afstand is gedaan, of waarvan de grafrechten verlopen zijn, alsnog de grafrechten (her)verkrijgen. Hiervoor stuurt u voor 1 augustus 2020 een verzoek naar de gemeente Voorst Postbus 9000 7390 HA Twello of via de mail naar m.schotman@voorst.nl. Het is ook mogelijk om voor 1 augustus 2020 een verzoek naar de gemeente Voorst te sturen als de familie het gedenkteken na verwijdering in haar bezit wil krijgen. 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Schotman via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: m.schotman@voorst.nl  

Plattegronden gemeentelijke begraafplaatsen