Bent u niet in Nederland maar in een ander land getrouwd, of geregistreerd partner geworden? Registreer uw huwelijk of partnerschap bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beschrijving

Let op!
 • De rechten van partners verschillen van land tot land.
 • Een geregistreerd partnerschap of een homohuwelijk is niet overal mogelijk.
 • Niet alle landen erkennen een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap uit andere landen.

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan in een ander land dan Nederland? Controleer van welk land de wetten gelden. Dit kan belangrijk zijn voor uw rechten en plichten als partners. Bijvoorbeeld bij erfenissen, belasting betalen of als u kinderen krijgt.

Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in een ander land, moet u dit laten registreren in Nederland. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. Beide partners moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment van registreren.

Ook als uw partner niet of voorlopig nog niet in Nederland komt wonen, moet u uw huwelijk laten registreren bij de gemeente. De gemeente past dan uw burgerlijke staat in de Basisregistratie Personen aan naar "gehuwd". U kunt uw buitenlands huwelijk persoonlijk aan de balie van Publiekszaken melden. Let erop dat u de juiste papieren meeneemt. Bij "overig" vindt u de verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP (Verklaring inschrijving huwelijk)

De voorwaarden om een buitenlands huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland te laten registreren zijn onder andere:

 • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten in een land binnen de Europese Unie:
  • U heeft een akte en meertalig modelformulier.
 • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten in een land buiten de Europese Unie:
  • De akte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • De akte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel.
 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap is niet bedoeld om uw partner of uzelf aan een verblijfsvergunning te helpen. De gemeente vraagt u dat in een verklaring (Verklaring inschrijving huwelijk) te zetten, als:
  • u of uw partner (of beiden) niet Nederlands zijn,
  • u of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van een land in de Europese Unie hebben,
  • u of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland hebben,
  • u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.

Zo laat u uw buitenlandse huwelijk of geregistreerd partnerschap registreren in Nederland:

 • U registreert uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U heeft nodig:
  • de originele akte met legalisatie of apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler, of
  • de originele akte en een meertalig modelformulier
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel uw verklaring dat u niet trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen voor u of uw partner (Verklaring inschrijving huwelijk).

De verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP (Verklaring inschrijving huwelijk) vindt u onder "overig".

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=88, pid=41)label =>protected'Verklaring ex artikel 2.9 (Verklaring inschrijving huwelijk)' (60 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1443703977art_2_9_lid_1_wet_BRP.pdf' (67 chars)
    sduId =>protected452819 (integer)
    uid =>protected88 (integer)
    _localizedUid =>protected88 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected88 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Verklaring ex artikel 2.9 (Verklaring inschrijving huwelijk)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.