Als u in het buitenland woont, kunt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U meldt uw plannen bij de gemeente waar u trouwt of het partnerschap aangaat. Als u allebei in het buitenland woont, doet u een melding bij de gemeente Den Haag.

Beschrijving

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

De voorwaarden om in Nederland te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • Tenminste 1 van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. 
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

U kunt uw (trouw)plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerschapsregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet de gemeente documenten aanvragen die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Bescheiden trouwceremonie op maandag vanaf 09.30 uur in het gemeentehuis € 160,95

Trouwceremonie op maandag en dinsdag tussen 10.00 - 16.15 uur in het gemeentehuis, een buitenlocatie of een zelf gekozen locatie: € 326,40

Trouwceremonie op woensdag t/m vrijdag tussen 8.30 - 16.15 uur in het gemeentehuis, een buitenlocatie of een zelf gekozen locatie: € 326,40

Bijkomende kosten voor het aanwijzen van een eenmalige zelfgekozen trouwlocatie: € 54,70

Trouwceremonie op zaterdagen, bijzondere dagen of overige afwijkende tijden:

Op een buitenlocatie of op een zelfgekozen locatie: € 385,10

Voor de vaste trouwlocaties en de zelfgekozen locaties buiten het gemeentehuis, betaalt u bovengenoemde kosten. Daarnaast betaalt u kosten die u heeft afgesproken met de door u gekozen vaste buitenlocatie of zelfgekozen locatie.

Benoemen van een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag: € 127,05

Getuigen van de gemeente (kosten per getuige): € 25,30

Trouwboekjes/partnerschapsboekjes

Standaarduitvoering € 17,50

Linnen uitstraling € 28,40

Luxe leren uitvoering € 42,75

Gekalligrafeerde letters € 5,00

prijswijzigingen voorbehouden

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.