Als u in het buitenland woont, kunt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U meldt uw plannen bij de gemeente waar u trouwt of het partnerschap aangaat. Als u allebei in het buitenland woont, doet u een melding bij de gemeente Den Haag.

Beschrijving

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

De voorwaarden om in Nederland te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • Ten minste 1 van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. 
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

U kunt uw (trouw)plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerschapsregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. 

Moet u documenten aanvragen die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kan zijn. Zorg er daarom voor dat u de documenten op tijd uit het buitenland ontvangt.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Trouwceremonie op maandag tussen 10.00 - 16.15 uur in het gemeentehuis, op een buitenlocatie of op een zelf gekozen locatie: € 351,80

Trouwceremonie op dinsdag t/m vrijdag tussen 8.30 - 16.15 uur in het gemeentehuis, op een buitenlocatie of op een zelf gekozen locatie: € 351,80

Bijkomende kosten voor het aanwijzen van een eenmalige zelfgekozen locatie: € 58,95

Trouwceremonie op zaterdagen, bijzondere dagen of overige afwijkende tijden:

 • Op een buitenlocatie of op een zelfgekozen locatie: € 415,10
 • In het gemeentehuis: € 1157,35

Voor de vaste trouwlocaties en de zelfgekozen locaties buiten het gemeentehuis, betaalt u bovengenoemde kosten. Daarnaast betaalt u kosten die u heeft afgesproken met de door u gekozen vaste buitenlocatie of zelfgekozen locatie.

Bescheiden huwelijk op maandag om 9.30 uur: € 173,15

Benoemen van een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor 1 dag: € 136,95

Getuigen van de gemeente (kosten per getuige): € 27,25

Trouwboekjes/partnerschapsboekjes

 •  Standaarduitvoering € 18,90
 •  Trouwboekje Voorst € 30,60
 •  Luxe leren uitvoering € 46,10
 •  Gekalligrafeerde letters € 5,00

Tarieven 2024 (prijswijzigingen voorbehouden)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.