Voor het kappen of rooien van een boom heeft u mogelijk een vergunning nodig, tenzij hiervoor een uitzondering staat in de APV. De APV kunt u vinden onder het kopje wetgeving. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • de boom vormt een gevaar voor de omgeving. ;
 • de boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.;
 • de boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Of u een vergunning nodig heeft, vindt u in het tabblad wetgeving onder de APV.

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom.

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijzen als de boom bijzondere waarde heeft voor de omgeving, zoals:

 • natuurwaarde
 • landschappelijke waarde
 • cultuurhistorische waarde
 • waarde voor de schoonheid van de stad
 • waarde voor de leefbaarheid van de omgeving

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom dat u informatie deelt met de mensen in de buurt.

U heeft nodig bij de aanvraag:

 •  DigiD;
 •  foto van de boom;
 • een omschrijving van de boom (omvang en type);
 • de plaats van de boom (adres);
 • de reden; en/of
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom;
 • situatietekening van de boom.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Schoneveld via algemeen telefoonnummer 0571 - 27 98 28

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u een boom gaat kappen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.