Op dit moment is de gemeente Voorst bezig met het jaarlijkse maaien van bermen en sloten in het buitengebied. Soms krijgen we hierover vragen van inwoners, omdat het lijkt alsof de gemeente een berm ‘vergeten’ is. Maar dit wordt bewust gedaan! We zijn namelijk bezig met het verduurzamen van ons maaibeleid.

Hoe en waarom duurzaam maaien?

 • Voor de verkeersveiligheid wordt de eerste halve meter langs het asfalt altijd gemaaid. Dat blijft zo.
 • Bij de kruisingen worden ‘uitzichthoeken’ gemaaid (van breed naar smal).
 • De rest van de berm maaien we zo min mogelijk. Het ecosysteem met kruiden en insecten kan zich dan ongestoord ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit.
 • Per jaar maaien we bermen en sloten aan één kant van de weg. De andere kant wordt het daarop volgende jaar gemaaid.
 • Door maaisel af te voeren, wordt de bodem verschraald. Hierdoor krijgen meer bijzondere plantensoorten een kans, en de biodiversiteit neemt toe.
 • Er wordt gemaaid met een maai-zuigcombinatie. De maai-zuigcombinatie heeft een eco-maaikop die niet vlak boven de grond, maar iets hoger zuigt. Hierdoor worden er minder insecten opgezogen.
 • In de natuurgebieden wordt het maaisel niet direct opgezogen. Het maaisel blijft eerst 2-3 dagen liggen, zodat zaden en insecten eruit kunnen vallen.
 • Op de grotere grasvelden wordt ‘sinusbeheer’ gedaan. Dat is maaien in slingers. Er blijft dan ongeveer 15% van de vegetatie staan. In de windluwe plekjes ontstaan dan drogere of vochtige omgevingen waar ieder soort zijn beste plekje kan vinden. Zo ontstaat er dan een grotere diversiteit aan flora en fauna.
 • Rondom bomen laten we wat meer gras staan, als schuilplek voor dieren.

Het bermbeheer verschilt per locatie. Op de ene plek moeten kruiden verdwijnen (bijvoorbeeld distels) en op een andere plek staan misschien al bijzondere kruiden. Dit is allemaal in kaart gebracht door een deskundig ecoloog. Per berm bekijken we jaarlijks wat er nodig is.

Inzaaien en aanplanten

 • Op sommige plaatsen experimenteren we met inzaaien. Er worden bijvoorbeeld schermbloemigen ingezaaid die de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups moeten aantrekken. Zoals sluipwespen, gaasvliegen, sommige soorten van het lieveheersbeestje, kevers en roofwantsen.
 • Inzaaien van bloemenmengsels doen we in strookjes tussen het gras (met een strokenfrees). De berm hoeft niet eerst omgeploegd te worden.
 • In gazonstroken worden bloembollen geplant. We kiezen voor soorten die veel nectar en stuifmeel produceren en dus extra aantrekkelijk zijn voor bijen en overige insecten.

Hoe helpt u?

Wij hopen vooral dat u er begrip voor heeft dat voortaan niet altijd alles kort gemaaid is. En maait u regelmatig zelf de wegberm voor uw huis of weiland? Dan vragen we u vriendelijk dat niet meer te doen. U werkt actief mee aan de biodiversiteit door niet meer te maaien dan wat minimaal noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. En u helpt ons nog meer als u bijvoorbeeld een stuk berm inzaait met een bloemenmengsel. Komend voorjaar informeren we u op voorst.nl en in deze Voorstwijzer over de ontwikkeling van deze ecologisch ingezaaide bermen.

Verschillende manieren van ecologisch maaien