Nationale Competitie 2018

Al jaren organiseert de Entente Florale, de Nederlandse tak van de Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage, de Nationale Groencompetitie. Gemeenten die bezig zijn om een groene, gezonde en duurzame leefomgeving te realiseren met respect voor erfgoed, kunnen zich hiervoor aanmelden of genomineerd worden. Een jury bekijkt zowel op basis van documenten  (pdf - 3,9 MB) waaronder een film als in een rondgang door de gemeente wat op verschillende terreinen tot stand gebracht is.

Dorpskern Twello werd genomineerd door een professionele landelijke jury om deel te nemen aan deze competitie. Naast dorpskern Twello, werden ook Vorden (gemeente Bronckhorst) en IJlst (gemeente Súdwest-Fryslân) genomineerd

Op Donderdag 20 september 2018 vond de landelijke uitreiking van de groencompetitie Entente Florale 2018 plaats in Den Haag. Het centrale thema van de dag was ‘Veerkrachtige Groene Stad: verduurzamen, verdichten en vergroenen'. In de categorie 'Dorpen en kleine steden' behaalde wij de eerste plaats.

Beoordeling

De jury beoordeelde de gemeente Voorst op een zestal thema’s waaronder, Ruimtelijke visie en kwaliteit, Cultuurhistorie en erfgoed & Duurzaamheid; mens, markt & milieu (incl. toerisme).

Volgens de jury heeft de gemeente Voorst een zeer gevarieerd grondgebied, dat zich uitstrekt tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel. Twello vormt hierin het groende hart. De aaneenschakeling van landsgoederen rondom het dorp draagt sterk bij aan een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle groene leefomgeving voor zowel bewoners, bezoekers als recreanten.

Bekijk hier het volledige juryrapport.

Certificaat bijzondere waardering Cultuurhistorie en Erfgoed

De jury van Entente Florale kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering toe. De Gemeente Voorst kreeg het certificaat voor Cultuurhistorie en Erfgoed vanwege de integrale gebiedsgerichte aanpak bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarin landschap en cultuurhistorie leidend zijn én de doeltreffende inzet van een gemeentelijke bouwmeester bij ruimtelijke projecten.


Internationale Deelname 2019

In de Nationale competitie Entente Florale 2018 won de gemeente Voorst. Deze overwinning verschaft toegang tot het meedoen aan de Europese groencompetitie Entente Florale.

Hierdoor stonden we voor een nog grotere uitdaging.  Dorpskern Twello nam het namens de gemeente op tegen deelnemers uit andere landen in Europa in de strijd om de titel 'Groenste gemeente van Europa'.

Twello wint Goud in Europese Entente Florale

Op Zaterdag 28 september werd in Oostenrijkse Haus im Ennstal de einduitslag bekendgemaakt. De bekendmaking vond plaats tijdens de Award Ceremony. Dit te midden van honderden vertegenwoordigers van de veertien deelnemende steden en dorpen uit acht Europese landen. De kern Twello, het groene hart van de gemeente Voorst te Gelderland, werd door de Jury met Goud bekroond.

Beoordeling

Een internationale jury We werden door een internationale jury beoordeeld op ons groenbeleid in de breedste zin van het woord. Er werd onder meer gekeken naar de biodiversiteit in onze gemeente, maar ook naar hoe we omgaan met landgoederen. 

En wat te denken van de aanleg van nieuwe woonwijken, onze kijk op toerisme of het Voorster afvalbeleid? Een belangrijk criterium van de prijs voor groenste kleine gemeente van Europa is ook hoe de gemeente de verbinding zoekt met haar inwoners. Worden zij actief betrokken bij de besluitvorming en hoe is de onderlinge verbondenheid? Tijdens het jurybezoek op 19 juli kwamen de vele vrijwilligersorganisaties die onze gemeente telt dan ook uitgebreid aan bod. 

Stichting Stoomhoutzagerij Wulpse Dijk gaf een demonstratie. Op deze plek bevindt zich al ruim 100 jaar een houtzagerij, waar op ambachtelijke wijze klompen en meubels worden gemaakt. Na jaren van verval werd in 2015 de stichting opgericht, die mede dankzij vele vrijwilligers regelmatig open is voor het publiek. 

Ook de Stichting Dorpsverfraaiing Twello ontbrak niet op de juryroute. In het dorp zijn deze mannen welbekend: gewapend met tractor en watertank zorgen zij eigenhandig voor meer kleur op straat. Zij onderhouden met veel enthousiasme en plezier verschillende rotondes, bloemperken en bloembakken. Ook de kleurrijke bloembakken voor de ingang van het gemeentehuis worden door hen met veel liefde van water en nieuwe beplanting voorzien. 

Zie recht voor de Engelstalige film over onze deelname. Of klik op de link

In de slotconclusie van het Juryrapport werd Twello onder andere geprezen voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, de zachte overgang tussen landschap en bebouwd gebied, de grote hoeveelheid openbaar groen per woning (80 m2), de inzet van de vrijwilligers van de stichting Dorpsverfraaiing en de ruim 500 vrijwilligers die actief zijn in het landschap.

De erkenning op internationaal niveau was de kers op de taart voor al het harde werk.