Om ons platteland te behouden als plek waar we prettig kunnen wonen, werken en ontspannen, moeten we bewust nadenken over de toekomst. Er komt veel af op het landelijk gebied, daarom moeten er keuzes worden gemaakt voor de korte en lange termijn.

Het landelijk gebied, met van oorsprong diverse agrarische activiteit, landgoederen en kleinschalige dorpskernen, is een zeer belangrijke drager van de identiteit van gemeente Voorst. Er komt veel af op dit landelijk gebied. Het platteland is de plek waar grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie en de landbouwtransitie vorm moeten krijgen. Tegelijkertijd wordt naar het buitengebied gekeken in de zoektocht naar ruimte voor energieopwekking, woningbouw, toenemende recreatie en mobiliteit. In gemeente Voorst landelijk gebied tussen de steden Deventer, Apeldoorn en Zutphen, zijn deze opgaven heel concreet voelbaar.

Gemeente Voorst werkt daarom het komende jaar aan een Programma voor het landelijk gebied. Met de ontwikkeling van een Programma Landelijk Gebied neemt gemeente Voorst het heft in handen om bewuste keuzes te maken over hoe de ruimtelijke toekomst van het landelijk gebied in Voorst eruit zou moeten zien.

7 hoofdopgaven voor gemeente Voorst

Als eerste stap hebben we meer dan 50 mensen in en om gemeente Voorst gesproken. Door te luisteren naar hun verhalen en ervaringen hebben we een eerste beeld gekregen van wat er speelt in het buitengebied. Op basis van deze gesprekken hebben we 7 hoofdopgaven voor het Voorster landelijk gebied geformuleerd. Deze opgaven zijn het startpunt voor een breder gesprek over de toekomst van het buitengebied en het maken van een programma het komende jaar.

Wat zijn de 7 opgaven

Deze hoofdopgaven vormen het startpunt van de gezamenlijke zoektocht naar toekomstperspectief voor het landelijk gebied van Voorst (de volgorde is willekeurig en geeft geen prioriteit in de opgaven aan).

  1. Hoe ziet de toekomst van de landbouw in Voorst eruit?  
  2. Wat vraag het bodem- en watersysteem van de toekomst van Voorst?
  3. Wat wordt de ruimtelijke positionering van het Voorster middengebied?
  4. Hoe en waar maken we ruimte voor duurzame energie in Voorst?
  5. Hoe zien de landschappelijke en ecologische structuren van Voorst er in de toekomst uit?
  6. Wat wordt de recreatieve positionering van Voorst?
  7. Hoe ontwikkelen dorpen en erven zich de komende decennia?

Bekijk hier de laatste versie van het document "Het speelveld in kaart" (pdf - 14,7 MB) .

Bijeenkomsten

De ontwikkeling van het Programma Landelijk Gebied kan niet zonder de inbreng van belanghebbenden. Grondeigenaren zoals boeren, landgoedeigenaren en bewoners zijn immers de dragers van ons buitengebied, nu én in de toekomst. De gemeente maakt dit Programma dan ook in gesprek met betrokkenen in het Voorster buitengebied.

We zullen het komende jaar daarom verschillende bijeenkomsten organiseren en ook online uw mening vragen.

De volgende stappen

Stap 1: Formuleren van de opgaven

De eerste stap was het formuleren van de hierboven genoemde opgaven. Dit hebben we gedaan door meer dan 50 mensen in en om gemeente Voorst te spreken.

Stap 2: Kennis voor elke opgave op een rij

De komende maanden staan in het teken van het verdiepen van de 7 opgaven. Wat moeten we allemaal weten om een goed antwoord op de vragen te kunnen geven? Met experts en ervaringsdeskundigen uit Voorst zetten we deze kennis op een rij.

Weet u veel van één van de opgaven en helpt u graag om de benodigde kennis op een rij te zetten? Dan kunt u zich aanmelden voor verdiepende bijeenkomsten in oktober via landelijkgebied@voorst.nl.

Stap 3: In gesprek over de toekomst

Als de benodigde kennis op een rij staat, delen we deze met u. We gaan vervolgens in het voorjaar van 2024 graag met u in gesprek over de toekomst van het buitengebied. Hoe kunnen we de verschillende opgaven een goede plek geven binnen de beperkte beschikbare ruimte? Welke oplossingen kunnen we combineren? Waar moeten we duidelijke keuzes maken? We horen graag hoe u naar de toekomst van uw omgeving kijkt. We organiseren hiervoor verschillende bijeenkomsten.

Daarnaast is er begin 2024 ook online de mogelijkheid om ons mee te geven wat u belangrijk vindt voor de toekomst.

Stap 4: Het maken van het Programma Landelijk Gebied

Met alle inbreng uit de bijeenkomsten maken we een Programma voor het Landelijk Gebied. Hier  staat in wat we waar belangrijk vinden en waar we de komende jaren naartoe willen werken. Ook maken we waar het kan concreet hoe we dat met elkaar willen doen.

Op deze pagina houden we u op de hoogte.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Paulien Dekker, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, via landelijkgebied@voorst.nl.