Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Neem contact op met de gemeente als:

 • de lijnen om de parkeerplaats niet meer goed te zien zijn
 • het bord met kenteken niet meer klopt omdat u een andere auto heeft
 • u gaat verhuizen

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats krijgen als:

 • u in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig;
 • u een loopbeperking hebt die blijvend is;
 • u geen eigen parkeerplaats heeft, zoals een oprit, carport of garage;
 • u medisch gekeurd bent en
 • u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. 

Aanvragen om een gehandicaptenparkeerplaats worden getoetst aan de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Voorst.

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Voorst

 

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan:

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente waarin u woont.
 • U heeft nodig:
  • een schets van de gewenste parkeerplaats
  • een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart)

Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer C. Morren, telefoon (0571) 279 374 of e-mail c.morren@voorst.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

kosten voor het realiseren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (2021):

 • Voor het verkrijgen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats: € 191,80
 • Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: € 290,00
 • Voor het wijzigen van een kenteken op een onderbord: € 57,00
 • Voor het verplaatsen van een bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken geplaatst bord: € 180,00

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.