Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Neem contact op met de gemeente als:

 • de lijnen om de parkeerplaats niet meer goed te zien zijn
 • het bord met kenteken niet meer klopt omdat u een andere auto heeft
 • u gaat verhuizen

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats krijgen als:

 • u in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig;
 • u een loopbeperking hebt die blijvend is;
 • u geen eigen parkeerplaats heeft, zoals een oprit, carport of garage;
 • u medisch gekeurd bent en
 • u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. 

U hebt het volgende nodig:

 • een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders;
 • een schets van de gewenste plaats.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer C. Morren, telefoon (0571) 279 374 of e-mail c.morren@voorst.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De kosten voor het realiseren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats bedragen € 191,84 (tarief 2020).

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.