Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Beschrijving

Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Een bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. Een bestuurderskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken. De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

Naast de bestuurderskaart is er de passagierskaart. Meer informatie hierover vindt u bij: “gehandicaptenparkeerkaart, passagierskaart”.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

•u moet meewerken aan een medisch onderzoek
•u bent in het bezit van een geldig rijbewijs
•u kunt geen 100 meter aan een stuk lopend afleggen.

U hebt het volgende nodig bij de aanvraag van een bestuurderskaart:

•een ingevuld aanvraagformulier
•een geldig rijbewijs
•een duidelijke en recente pasfoto.

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA in Twello, telefoon (0571) 27 99 11.

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) brengt de gemeente Voorst volgens de legesverordening per 1 januari 2024 de volgende leges in rekening:

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor een medische indicatie noodzakelijk is: € 99,70
 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor geen medische  indicatie noodzakelijk is: € 31,15
 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vervangende kaart door vermissing of diefstal: € 31,15

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.