Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Beschrijving

Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Een bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. Een bestuurderskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken. De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

Naast de bestuurderskaart is er de passagierskaart. Meer informatie hierover vindt u bij: “gehandicaptenparkeerkaart, passagierskaart”.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

•u moet meewerken aan een medisch onderzoek
•u bent in het bezit van een geldig rijbewijs
•u kunt geen 100 meter aan een stuk lopend afleggen.

U hebt het volgende nodig bij de aanvraag van een bestuurderskaart:

•een ingevuld aanvraagformulier
•een geldig rijbewijs
•een duidelijke en recente pasfoto.

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA in Twello, telefoon (0571) 27 99 11.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) brengt de gemeente Voorst volgens de legesverordening per 1 januari 2023 de volgende leges in rekening:

  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor een medische indicatie noodzakelijk is: € 96,80
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor geen medische indicatie noodzakelijk is: € 30,25
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vervangende kaart door vermissing of diefstal: € 30,25

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.