Beschrijving

Als u gehandicapt bent en afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een passagierskaart. Een passagierskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een passagierskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken. De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

Naast de passagierskaart is er de bestuurderskaart. Meer informatie vindt u bij: “gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart”.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U moet meewerken aan een medisch onderzoek.
  • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
  • U kunt geen 100 meter aan een stuk lopend afleggen.

 

U heeft het volgende nodig bij de aanvraag van een passagierskaart:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een duidelijke en recente pasfoto.

 

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, H.W. Iordensweg 17 7391 KA in Twello, telefoon (0571) 27 99 11.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) brengt de gemeente Voorst volgens de legesverordening per 1 januari 2024 de volgende leges in rekening:

  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor een medische indicatie noodzakelijk is: € 99,70
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor geen medische  indicatie noodzakelijk is: € 31,15
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vervangende kaart door vermissing of diefstal: € 31,15