Moet u een afgezet gebied in? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente kan een terrein of gebied afzetten. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Dit heeft meestal te maken met veiligheid, openbare orde of volksgezondheid. Zo kan de gemeente een terrein afzetten, waarvan de grond zwaar vervuild is.

Moet u toch in een afgezet gebied zijn? Dan vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Zo vraagt u een ontheffing aan om een afgezet gebied te betreden:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welk gebied u in wilt
  • waarom u het gebied in wilt
  • wanneer en hoe u het gebied in wilt
  • hoe lang u in het gebied wilt zijn
  • met wie u het gebied in wilt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.