Wegen en verkeer

Programma Mobiliteit

In 2018 en 2019 evalueerden we het verkeersbeleid van onze gemeente. Samen met belangenverenigingen en inwoners keken we naar het bestaande beleid en deden we aanbevelingen voor nieuw beleid. Het nieuwe beleid is gebaseerd op de huidige en te verwachten ontwikkelingen en deze evaluatie. In het kader van de nieuwe Omgevingswet is het nieuwe beleid een 'Programma Mobiliteit'.

Ontwerp Programma Mobiliteit ter inzage

Het Programma Mobiliteit is nog niet definitief. Vanaf donderdag 9 januari 2020 ligt het Ontwerp Programma Mobiliteit voor zes weken ter inzage. Iedereen kan een reactie (zienswijze) geven op het ontwerp. Een reactie mag schriftelijk (via post of e-mail) of mondeling door een afspraak te maken. Er volgt ook een bijeenkomst, waarin we toelichting geven op het programma. Wanneer deze plaatsvindt laten wij zo spoedig mogelijk weten. Het zal in elk geval binnen de termijn van zes weken zijn.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Koopman via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: jelle.koopman@voorst.nl.