Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Beschrijving

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

In onze gemeente zorgen voor de gladheidbestrijding: Rijkswaterstaat (A1), Provincie Gelderland en de gemeente.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft de volgende wegen onder haar beheer: Rijksstraatweg Apeldoorn Deventer (N344); Wilpsedijk Rijksstraatweg Deventerweg (N790); Hoofdweg Klarenbeek (N789) Terwoldseweg Twelloseweg Dorpsstraat Schotanusstraat Vaassenseweg (N792); Zutphenseweg Rijksstraatweg Voorst (N345) en Molenallee vanaf Wilp en Fliertweg tot aan opritten A1 (N791)

Strooien

De gladheidbestrijding (strooien) op de gemeentelijke hoofdroutes is in de periode van 1 november tot 1 april. Bij zeer extreme winterse omstandigheden, zoals langdurige zware sneeuwval en ijzel, wordt ook de gladheid op de overige gemeentelijke verharde wegen bestreden. Woonerven en doodlopende wegen worden bij zeer extreme winterse omstandigheden gestrooid als de overige verharde wegen goed begaanbaar zijn.

Een route is een als hoofdroute als aan (een van) de volgende criteria wordt voldaan: 

  • Doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen
  • Bewegwijzerde routes
  • Busroutes (buurtbussen en lijndiensten)
  • Doorgaande fietsroutes (niet zijnde recreatief)
  • Openbare parkeerterreinen bij (drukke) winkelcentra
  • Openbare parkeerterreinen bij sportcomplexen met sporthal
  • Directe omgeving nabij verpleeg-/verzorgingstehuizen, huisartsenpraktijken en schoolcomplexen

Inspanningsverplichting

De gemeente Voorst heeft een inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid op gemeentelijke wegen. Geen resultaatverplichting. De gemeente is daarom niet verplicht om op alle gemeentelijke wegen de gladheid te bestrijden. Volgens het huidige, door het college vastgestelde, strooibeleid wordt bij winterse omstandigheden uitsluitend gladheid op een hoofdroute bestreden.

Zo vraagt u meer informatie over gladheidsbestrijding of dient u hierover een klacht in:

  • U neemt contact op met de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Koop via algemeen telefoonnummer 0571 27 99 11 of e-mail: w.koop@voorst.nl