Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente.

Beschrijving

U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn:

 • plateaus
 • parkeerverboden
 • dertigkilometerzones
 • maximumsnelheden
Voor de wegen die in het beheer van de provincie zijn, neemt u contact op met de provincie Gelderland

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

Zo meldt u een klacht of dient u een verzoek in over het verkeer:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht of verzoek
  • eventuele foto's of tekeningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Voorst via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: gemeente@voorst.nl

Is de weg van de provincie Gelderland of de Rijksoverheid? Dien dan uw verzoek of klacht daar in.