Waarom maken wij een verkeersplan voor Twello?

In 2020 is het Programma Mobiliteit vastgesteld door de raad. In het Programma Mobiliteit staat welke doelen wij nastreven en hoe wij hier op het gebied van mobiliteit invulling aan geven. Zo zetten wij bijvoorbeeld de fietser en voetganger op één, stimuleren wij schonere mobiliteitsvormen, verbeteren wij de verkeersveiligheid en bieden we een goede bereikbaarheid voor onze woongebieden, bedrijventerreinen, winkels en maatschappelijke bestemmingen. Onderdeel van het Programma Mobiliteit is een wegcategorisering. Daarop staan de wegen die van belang zijn voor een goede bereikbaarheid van gebieden en bestemmingen. Ook de randweg om Twello staat op die kaart. In juni 2022 heeft de raad echter besloten om niet verder te werken aan de randweg met tunnel en maatregelen aan het spoor. Door dit besluit is het Programma Mobiliteit en de wegcategorisering voor de kern Twello niet meer actueel. Voor Twello maken we daarom een nieuw verkeersplan.

Tussenstap

Voordat wij een nieuw verkeersplan voor Twello opstellen, maken wij eerst een tussenstap. De wereld verandert. Twello verandert. Misschien zijn de informatie, resultaten en conclusies uit de voorgaande onderzoeken en rapporten gedateerd, zijn de omstandigheden veranderd of zijn doelen en ambities bijgesteld. Daarom maakten wij als tussenstap eerst een plan van aanpak. Dit deden wij samen met een adviesbureau.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak beschrijft onder andere de beleidskaders, oftewel: binnen welke grenzen van bestaand beleid zal het verkeersplan voor Twello worden gemaakt? Ook staat er in het plan van aanpak duidelijk opgeschreven welke informatie al bij ons beschikbaar is én welke informatie nog nodig is. En er staat natuurlijk in hoe inwoners, ondernemers en organisaties betrokken worden. Om tot het plan van aanpak te komen bestudeerden wij allereerst zorgvuldig documenten, rapporten en onderzoeken die al bij ons beschikbaar waren. Daarna spraken wij met veel beleidsmedewerkers van de gemeente, wisselden wij tijdens een informatiebijeenkomst uitgebreid van gedachten (én ideeën) met betrokken partijen vanuit het dorp Twello en vroegen wij inwoners en andere belangstellenden om onze online enquête in te vullen. De resultaten van deze stappen geven ons inzicht in de opgave voor het nieuwe verkeersplan voor Twello. Die opgave laat een gedeelde behoefte zien: namelijk, de behoefte aan een nieuw verkeersplan voor Twello dat zorgt voor een gezond, veilig en bereikbaar Twello.

Vervolgproces

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan van aanpak en legt dit nu voor aan de gemeenteraad. En de gemeenteraad zal dan een besluit nemen over dit plan van aanpak. Dat besluit is in feite de opdracht aan het college. Na de besluitvorming door de raad gaan wij natuurlijk gelijk aan de slag ermee én betrekken wij inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen van het verkeersplan. Het plan van aanpak vindt u op deze pagina bij Downloads.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem gerust contact op met de projectleider van de gemeente Voorst, Jelle Koopman, via 0571-27 93 94 of jelle.koopman@voorst.nl.