We zijn van start met het verkeersplan voor Twello

Wij gaan opnieuw aan de slag voor een verkeersplan voor Twello. In 2023 stelden wij een plan van aanpak op voor een nieuw verkeersplan voor Twello (zie Downloads) en in 2024 maken wij daar werk van. Het verkeersplan wordt een totaalplan waarin wij voor alle verkeersdeelnemers de juiste plek zoeken. Waar kun je straks veilig fietsen? Hoe kom je vlot bij de bedrijven en de winkels? Hoe maken we verkeersonveilige plekken weer veiliger? In een totaalplan komt alles samen en maken wij de juiste afwegingen.

Hoe komen wij tot een verkeersplan?

Adviesbureau Sweco is geselecteerd om ons te helpen bij het opstellen van het verkeersplan. Op basis van actuele informatie, verschillende verkeersonderzoeken en de inbreng uit de samenleving, komen zij tot een advies voor een verkeersplan. Met het advies stellen wij vóór de zomer van 2024 een Koersnota op: een document waarin een aantal belangrijke hoofdlijnen van het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de zomer werken wij het plan verder uit tot een compleet verkeersplan, waarin duidelijk wordt wat er allemaal nodig is om het verkeersplan uit te voeren.

Meedenken over het verkeer in Twello

Wij stellen een klankbordgroep samen. De klankbordgroep bestaat uit belanghebbende partijen, die ook uitgenodigd waren bij het opstellen van het plan van aanpak. Naast de klankbordgroep is een meedenkgroep samengesteld. De meedenkgroep heeft een raadplegende rol. Tijdens vier bijeenkomsten geeft zij raad en tips over de stappen die wij zetten. Uit meer dan 30 aanmeldingen selecteerden wij 10 deelnemers. En naast de klankbordgroep en meedenkgroep organiseren wij ook informatiebijeenkomsten waar u informatie ontvangt en uw inbreng kunt geven.

Nieuwsbrief

Tijdens het opstellen van het verkeersplan voor Twello verspreiden wij nieuwsbrieven. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de stappen die wij doorlopen en welke mogelijkheden u heeft om uw inbreng te leveren. Het onderwerp ‘verkeer in Twello’ leeft nog steeds en wij blijven u uitnodigen om met ons mee te denken! Wilt u nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan een mail naar verkeersplantwello@voorst.nl. De nieuwsbrieven publiceren wij ook op deze website.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem gerust contact op met de projectleider van de gemeente Voorst, Jelle Koopman, via 0571-27 93 94 of jelle.koopman@voorst.nl.