We zijn van start met het verkeersplan voor Twello

Wij gaan opnieuw aan de slag voor een verkeersplan voor Twello. In 2023 stelden wij een plan van aanpak op voor een nieuw verkeersplan voor Twello (zie Downloads) en in 2024 maken wij daar werk van. Het verkeersplan wordt een totaalplan waarin wij voor alle verkeersdeelnemers de juiste plek zoeken. Waar kun je straks veilig fietsen? Hoe kom je vlot bij de bedrijven en de winkels? Hoe maken we verkeersonveilige plekken weer veiliger? In een totaalplan komt alles samen en maken wij de juiste afwegingen.

Hoe komen wij tot een verkeersplan?

Adviesbureau Sweco is geselecteerd om ons te helpen bij het opstellen van het verkeersplan. Op basis van actuele informatie, verschillende verkeersonderzoeken en de inbreng uit de samenleving, komen zij tot een advies voor een verkeersplan. Met het advies stellen wij vóór de zomer van 2024 een Koersnota op: een document waarin een aantal belangrijke hoofdlijnen van het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de zomer werken wij het plan verder uit tot een compleet verkeersplan, waarin duidelijk wordt wat er allemaal nodig is om het verkeersplan uit te voeren.

Wij stellen een klankbordgroep samen. De klankbordgroep bestaat uit belanghebbende partijen, die ook uitgenodigd waren bij het opstellen van het plan van aanpak. Naast de klankbordgroep stellen wij een meedenkgroep samen. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten waar u informatie ontvangt en uw inbreng kunt geven.

Meedenken over het verkeer in Twello

Voor het verkeersplan hebben wij een meedenkgroep gevormd die dit jaar vier keer met ons meedenkt over het verkeer in Twello. De meedenkgroep heeft een raadplegende rol. Zij geeft raad en tips op de stappen die we zetten. 

De meedenkgroep bestaat uit 8 personen en is een goede afspiegeling van onze samenleving. De eerste bijeenkomst met de meedenkgroep zal plaatsvinden op dinsdag 5 maart 2024. Nadere informatie volgt.

Nieuwsbrief

Tijdens het opstellen van het verkeersplan voor Twello verspreiden wij nieuwsbrieven. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de stappen die wij doorlopen en welke mogelijkheden u heeft om uw inbreng te leveren. Het onderwerp ‘verkeer in Twello’ leeft nog steeds en wij blijven u uitnodigen om met ons mee te denken! Wilt u nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan een mail naar verkeersplantwello@voorst.nl. De nieuwsbrieven publiceren wij ook op deze website.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem gerust contact op met de projectleider van de gemeente Voorst, Jelle Koopman, via 0571-27 93 94 of jelle.koopman@voorst.nl.