Aanleg Fietspad De Fliert - Twello

De gemeente treft voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad langs de Fliert, tussen de Voordersteeg en de Vermeersweg. Het aan te leggen fietspad is een gevolg van jarenlange samenwerking tussen de gemeente en het waterschap om de ecologische verbindingszone de Fliert een impuls te geven én tegelijkertijd de toeristische waarde van onze gemeente te vergroten. De gemeente draagt uiteindelijk de zorg voor de aanleg van het fietspad. Het waterschap gaat het riviertje herinrichten en optimaliseren. 

Optimaliseren en herinrichten de Fliert

In de Fliertzone wordt ecologie gecombineerd met recreatief medegebruik. De gemeente legt het fietspad aan. Het waterschap Vallei en Veluwe draagt zorg voor de ecologische inrichting en kwalitatieve verbetering van de Fliert. Zowel de waterkwaliteit als het leefgebied voor planten en dieren in en om het water wordt verbeterd. Ten noorden van de Voordersteeg komt een ecologische verbindingszone met een lengte van 1,8 km. Het fiets- en wandelpad wordt bij zijsloten uitgevoerd met bruggen in plaats van de huidige duikers ter verbetering van de ecologische verbindingszone.

Fietspad in halfverharding

De gemeente draagt zorg voor de aanleg van het fietspad. Oorspronkelijk zou het fietspad worden uitgevoerd in betonverharding, vanwege de lange levensduur, het onderhoudsgemak en het comfort en de veiligheid voor fietsers en wandelaars. Mede als gevolg van gesprekken met de omgeving is gekozen voor een fietspad in halfverharding. Een fietspad in halfverharding past beter in het landschap en is het pad minder ‘aanwezig’.

Aanleg fietspad

De aanleg van het fietspad was beoogd in 2020. Vanwege de bezwaarprocedure bij de omgevingsvergunning zijn de werkzaamheden voorlopig uitgesteld. Zodra de omgevingsvergunning definitief is gaan wij over tot aanleg van het fietspad. Wanneer het gebied toegankelijk is gemaakt, fietst of wandelt u straks tussen weilanden en meanderend schoon water vol met planten en kleine dieren. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Ben Roeterd (gebiedsregisseur natuur en landschap, gemeente Voorst) via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: b.roeterd@voorst.nl