In 2022 heeft de gemeente de verkeersveiligheid bij Brede School De Fliert in Twello onderzocht. Dit onderzoek was onderdeel van een breder onderzoek naar de verkeersveiligheid bij basisscholen in Twello. Naar aanleiding van het onderzoek zijn in de omgeving van Brede School De Fliert in 2023 enkele maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren:

  • er is een schoolzone ingesteld die duidelijk wordt gemaakt met borden;
  • de betonnen paal in het fietspad aan de zijde van de Sweelinckstraat is weggehaald;
  • er is gehandhaafd op foutparkeren bij de kiss&ride-zone aan het Jachtlustplein.

Ook de situatie bij de hoofdingang van het schoolplein wordt door de Brede School momenteel als gevaarlijk ervaren. Er vinden regelmatig conflicten plaats tussen fietsers op het doorgaande fietspad en schoolkinderen die dit pad moeten oversteken van het schoolplein naar de natuurspeelplaats en terug. De scholen hebben de gemeente verzocht om dit punt verkeersveiliger in te richten. De gemeente wil voldoen aan dit verzoek onder de voorwaarde dat de schoolomgeving wel toegankelijk blijft voor (doorgaand) fietsverkeer.

Aanvullende maatregelen

De gemeente heeft de mogelijkheden onderzocht en gaat de volgende aanvullende maatregelen realiseren:

  • Het fietspad tussen de Michiel de Ruyterstraat en de Sweelinckstraat wordt door middel van bebording gewijzigd “fietspad” naar “voetpad – fietsers te gast” De verwachting is dat fietsers hierdoor meer rekening zullen houden met voetgangers;
  • Ter hoogte van de hoofdingang van het schoolplein wordt de bestrating van het fietspad verwijderd en wordt de bestrating van het schoolplein doorgetrokken naar de natuurspeelplaats. Hierdoor wordt de rechte lijn van het huidige fietspad onderbroken en ontstaat een aaneengesloten en herkenbare (speel)ruimte. Fietsers gaan hier straks over het plein en kunnen dus gebruik blijven maken van deze route. Zij zijn echter te gast en dienen hun snelheid hier op aan te passen;
  • Om het schoolplein op te fleuren worden tot slot op speelse wijze grijze tegels vervangen door gekleurde tegels. Hierdoor wordt de speelfunctie van de ruimte nog meer benadrukt

Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Voorst
Aannemer Reko Grondverzet en wegenbouwvbedrijf Raalte
Aanneemsom ca. 13.000,-
Start werk mei/juni 2024 (voorlopig)

Vragen of Tips?

Neemt u dan gerust contact met ons op via 0571-279911 of stuur een e-mail naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van zaaknummer 432373