Samen met de provincie Gelderland werkt de gemeente aan een betere verkeersveiligheid op de Wilpsedijk (N790) tussen Wilp en Deventer. De provincie Gelderland heeft nu een ontwerp opgesteld voor een vrij liggend fietspad tussen Wilp en Deventer aan de westzijde van de dijk. Het fietspad komt op de dijk te liggen. Dit is veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de uiterwaarden. Bovendien is het comfortabeler voor fietsers, omdat zij niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op hoeven te rijden.

Fietsers krijgen voorrang ten opzichte van verkeer dat hen kruist bij zijwegen. Verder wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer verlaagd naar 60 km/u en wordt de inrichting daar ook op aangepast. Tussen de rijbaan en het fietspad komt een haag, waarmee het dijklandschap wordt versterkt. Bekijk de animatievideo of de ontwerptekening.

 

Voormalig verdedigingswerk IJssellinie

In de dijk zitten resten van een voormalig verdedigingswerk. Tijdens de Koude Oorlog zijn voorzieningen aangebracht om het land onder water te laten lopen, als verdediging tegen mogelijke Russische invasies. Deze voorzieningen worden ook wel ‘inlaatwerken’ genoemd; om het water in het landschap in te laten. Met de aanleg van het fietspad willen we dit stukje cultuurhistorie meer laten zien. Op de plek van de resten van het inlaatwerk onderbreken we de haag en plaatsen we een hekwerk op de betonnen randen. Ook plaatsen we op de parkeerplaats daarnaast een bord met informatie over de IJssellinie en het inlaatwerk.

Ontwerpbestemmingsplan

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Vanaf 10 juni 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage. Tijdens de inzageperiode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. U kan het plan raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en reageren door uw reactie te sturen naar raad@voorst.nl.

Verkeersbesluit

Voor het verlagen van de maximum snelheid neemt de provincie Gelderland een verkeersbesluit. Ook op dit onderdeel kunt u straks een reactie indienen. Meer informatie vindt u later op de website van de provincie via www.gelderland.nl/N790.

Planning

  • 2020-2021 bestemmingsplanprocedure
  • 2021 grondaankoop
  • 2021 provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid
  • 2021-2022 aanvragen vergunningen
  • 2022 voorbereiding realisatie
  • 2023 start werkzaamheden

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op de website van de provincie Gelderland via www.gelderland.nl/N790.
Voor vragen over het ontwerp kun u ook contact opnemen met Jelle Koopman, beleidsadviseur verkeer (0571 – 279 394; jelle.koopman@voorst.nl).
Heeft u vragen over het bestemmingsplan of de bestemmingsplanprocedure?
Neemt u dan contact op met Wouter IJsseldijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling (w.ijsseldijk@voorst.nl; 0571-279848).